BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE

Prowadzone przez naszą firmę biuro rachunkowe to profesjonalna obsługa księgowa, prowadzona przez wykwalifikowanych, energicznych specjalistów.

Nadzór nad ich pracą sprawują biegli rewidenci. Nasze biuro rachunkowe stara się zawsze rzetelnie załatwić każdą sprawę, z którą zwróci się do nas Klient – oferujemy nie tylko prowadzenie księgowości, ale także pomoc w kwestiach kadrowych.

Obsługa księgowa prowadzona jest w siedzibie naszej spółki lub w biurze Klienta. Z naszych usług korzystają między innymi m.in.: spółki prawa handlowego, jednostki służby zdrowia, stowarzyszenia i fundacje.

Księgowość prowadzimy na programie CDN OPTIMA, autorem programu jest firma COMARCH S.A..

BIURO AUDYTORSKIE

BIURO AUDYTORSKIE

Oferujemy usługi w zakresie przeprowadzania badań i przeglądów sprawozdań finansowych różnego typu jednostek. Wykonujemy m.in. badanie sprawozdań, badanie bilansu. Staramy się, aby każdy audyt realizowany przez naszą firmę, był nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, ale także, aby nasze doradztwo finansowe pozwalało na uwiarygodnienie badanego podmiotu, podniesienie jego wartości oraz usunięcie zbędnego ryzyka.

Dotychczas z naszych usług korzystały: spółki prawa handlowego, jednostki służby zdrowia, instytuty, szkoły oraz stowarzyszenia i fundacje.

Badania sprawozdań finansowych są prowadzone przy użyciu programu do badania sprawozdań finansowych
autorstwa firmy DATEV.pl Spółka z o.o.
Kadry i płace

Kadry i płace

 

Zapewniamy pełną obsługę spraw związanych z zatrudnianiem pracowników i rozliczaniem z ZUS, Urzędem Skarbowym.
Nasze usługi obejmują m.in. prowadzenie i sporządzanie :

 • akt osobowych,
 • umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • list płac,
 • deklaracji rozliczeniowych do ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON,
 • raportów do ZUS, GUS,

Ponadto reprezentujemy podatnika przed ZUS (także obsługujemy kontrole),
jak również przygotowujemy formularze aktualizujące informacje o podmiotach.

Obsługi kadr i płac dokonujemy zarówno w siedzibie BBR Sp. z o.o. jak i w biurze Zleceniodawcy.

Księgowość w BBR Lublin

Księgowość w BBR Lublin

 

 BBR Sp. z o.o. z Lublina oferuje prowadzenie księgowości jednoosobowym działalnościom gospodarczym, firmom, spółkom z o.o., fundacjom, stowarzyszeniom. Od lat specjalizujemy się w prowadzeniu uproszczonej i pełnej księgowości. Świadczymy kompleksowe usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE

comarchŚwiadczymy usługi dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie : usług, handlu, transportu (krajowego i międzynarodowego), produkcji, oraz dla fundacji i stowarzyszeń. W realizowaniu swoich usług wykorzystujemy program CDN OPTIMA firmy COMARCH S.A. z Krakowa.

Biuro księgowe

Obsługa księgowa firm i instytucji prowadzona jest w siedzibie naszej spółki lub w biurze Klienta. Istnieje możliwość odbioru dokumentów od Klienta. Ponadto reprezentujemy podatnika przed Urzędem Skarbowym (także obsługujemy kontrole) jak również przygotowujemy formularze aktualizujące informacje o podmiotach.

 

Księgowość Lublin – zespół BBR Sp. z o.o. zaprasza do korzystania z oferty prowadzenia księgowości!

 

Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro

Udostępnienie adresu do rejestracji siedziby firmy, to rozwiązanie, które obniża koszty związane z wynajmem lokalu,
wyposażeniem biura oraz zatrudnieniem pracowników biurowych.

W ramach wirtualnego biura, oprócz udostępniania adresu do rejestracji siedziby firmy :

 • obsługujemy skrytkę pocztową,
 • odbieramy korespondencję,
 • powiadamiamy o otrzymanej korespondencji,
 • przesyłamy listy pod wskazany adres, tradycyjną drogą pocztową, jak i elektroniczną,
 • wynajmujemy salę konferencyjną na spotkania biznesowe
Audyt

Audyt

Klienci BIURA AUDYTORSKIEGO

 

Badanie sprawozdań to jedna z kluczowych usług naszego biura.datev

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań dla różnego typu jednostek (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje, zakłady przemysłowe, jednostki służby zdrowia,).

Badania sprawozdań finansowych są prowadzone przy użyciu programu do badania sprawozdań finansowych autorstwa firmy Datev Symfonia Spółka z o. o. 

 

Bezpośrednio po podpisaniu umowy z Klientem przeprowadzamy badanie wstępne. Jego celem jest dokonanie konsultacji, dotyczących problemów ewidencyjnych i podatkowych, zgłoszonych przez Klientów.