BIURO AUDYTORSKIE

BIURO AUDYTORSKIE

Oferujemy usługi w zakresie przeprowadzania badań i przeglądów sprawozdań finansowych różnego typu jednostek. Wykonujemy m.in. badanie bilansu. Staramy się, aby każdy audyt realizowany przez naszą firmę, był nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, ale przede wszystkim, żeby służył uwiarygodnieniu badanego podmiotu, podniesieniu jego wartości oraz usunięciu zbędnego ryzyka.

Dotychczas z naszych usług korzystały: spółki prawa handlowego, jednostki służby zdrowia, instytuty, szkoły oraz stowarzyszenia i fundacje.

Badania sprawozdań finansowych są prowadzone przy użyciu programu do badania sprawozdań finansowych
autorstwa firmy DATEV.pl Spółka z o.o.