BIURO AUDYTORSKIE

BIURO AUDYTORSKIE

Oferujemy usługi z zakresu przeprowadzania przeglądów sprawozdań finansowych różnego typu jednostek. Wykonujemy m.in. badanie sprawozdań oraz bilansu.

Staramy się, aby każdy audyt realizowany przez naszą firmę nie był tylko spełnieniem ustawowego obowiązku – dbamy także, by nasze doradztwo finansowe pozwalało na uwiarygodnienie badanego podmiotu, podniesienie jego wartości oraz usunięcie zbędnego ryzyka.

Badania sprawozdań finansowych są prowadzone przy użyciu programu autorstwa firmy DATEV.pl Spółka z o.o.