Kadry i płace

Kadry i płace

 

Zapewniamy pełną obsługę spraw związanych z zatrudnianiem pracowników i rozliczaniem z ZUS, Urzędem Skarbowym.
Nasze usługi obejmują m.in. prowadzenie i sporządzanie :

 • akt osobowych,
 • umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • list płac,
 • deklaracji rozliczeniowych do ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON,
 • raportów do ZUS, GUS,

Ponadto reprezentujemy podatnika przed ZUS (także obsługujemy kontrole),
jak również przygotowujemy formularze aktualizujące informacje o podmiotach.

Obsługi kadr i płac dokonujemy zarówno w siedzibie BBR Sp. z o.o. jak i w biurze Zleceniodawcy.

Księgowość w BBR Lublin

Księgowość w BBR Lublin

 

 BBR Sp. z o.o. z Lublina oferuje prowadzenie księgowości jednoosobowym działalnościom gospodarczym, firmom, spółkom z o.o., fundacjom, stowarzyszeniom. Od lat specjalizujemy się w prowadzeniu uproszczonej i pełnej księgowości. Świadczymy kompleksowe usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE

comarchŚwiadczymy usługi dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie : usług, handlu, transportu (krajowego i międzynarodowego), produkcji, oraz dla fundacji i stowarzyszeń. W realizowaniu swoich usług wykorzystujemy program CDN OPTIMA firmy COMARCH S.A. z Krakowa.

Biuro księgowe

Obsługa księgowa firm i instytucji prowadzona jest w siedzibie naszej spółki lub w biurze Klienta. Istnieje możliwość odbioru dokumentów od Klienta. Ponadto reprezentujemy podatnika przed Urzędem Skarbowym (także obsługujemy kontrole) jak również przygotowujemy formularze aktualizujące informacje o podmiotach.

 

Księgowość Lublin – zespół BBR Sp. z o.o. zaprasza do korzystania z oferty prowadzenia księgowości!

 

Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro

Udostępnienie adresu do rejestracji siedziby firmy, to rozwiązanie, które obniża koszty związane z wynajmem lokalu,
wyposażeniem biura oraz zatrudnieniem pracowników biurowych.

W ramach wirtualnego biura, oprócz udostępniania adresu do rejestracji siedziby firmy :

 • obsługujemy skrytkę pocztową,
 • odbieramy korespondencję,
 • powiadamiamy o otrzymanej korespondencji,
 • przesyłamy listy pod wskazany adres, tradycyjną drogą pocztową, jak i elektroniczną,
 • wynajmujemy salę konferencyjną na spotkania biznesowe
Audyt

Audyt

Klienci BIURA AUDYTORSKIEGO

 

Badanie sprawozdań to jedna z kluczowych usług naszego biura.datev

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań dla różnego typu jednostek (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje, zakłady przemysłowe, jednostki służby zdrowia,).

Badania sprawozdań finansowych są prowadzone przy użyciu programu do badania sprawozdań finansowych autorstwa firmy Datev Symfonia Spółka z o. o. 

 

Bezpośrednio po podpisaniu umowy z Klientem przeprowadzamy badanie wstępne. Jego celem jest dokonanie konsultacji, dotyczących problemów ewidencyjnych i podatkowych, zgłoszonych przez Klientów.