Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro

Udostępnienie adresu do rejestracji siedziby firmy, to rozwiązanie, które obniża koszty związane z wynajmem lokalu,
wyposażeniem biura oraz zatrudnieniem pracowników biurowych.

W ramach wirtualnego biura, oprócz udostępniania adresu do rejestracji siedziby firmy :

  • obsługujemy skrytkę pocztową,
  • odbieramy korespondencję,
  • powiadamiamy o otrzymanej korespondencji,
  • przesyłamy listy pod wskazany adres, tradycyjną drogą pocztową, jak i elektroniczną,
  • wynajmujemy salę konferencyjną na spotkania biznesowe