Blog

Czy można anulować fakturę vat?

Czy można anulować fakturę vat?

Prowadzenie firmy nie jest proste i wiążę się z wieloma wyzwania. Jedną z takich mnie oczywistych sytuacji może być np. źle wystawiona faktura. Zdarza się, że czasami staniesz przed koniecznością anulowania faktury VAT, zwłaszcza gdy na dokumencie pojawiają się błędy, takie jak nieprawidłowa kwota, błędny adres odbiorcy, czy niezgodny termin płatności. Czy można anulować fakturę vat? Choć przepisy nie przewidują bezpośrednio możliwości anulowania faktury VAT, praktyka gospodarcza i interpretacje podatkowe otwierają taką możliwość pod pewnymi warunkami. Na to pytanie konkretnie odpowiemy w poniższym tekście. 

Czym jest faktura – jaki to dokument i co zawiera?

Faktura VAT jest dokumentem sprzedaży, który dokumentuje transakcje między sprzedawcą a kupującym. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące sprzedawcy, kupującego, przedmiotu transakcji, kwoty, stawki VAT oraz terminu płatności. Jest podstawowym dokumentem w rozliczeniach podatkowych. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do wystawiania faktury w momencie dokonania sprzedaży. 

Wystawienie faktury korygującej – korekta błędów

W przypadku gdy po wysłaniu faktury do kontrahenta okaże się, że pojawiły się na niej błędy takie jak zły adres, kwota czy numer konta można ją poprawić. Można to zrobić poprzez wystawienie faktury korygującej. Taka faktura powinna już zawierać poprawione pomyłki. To rozwiązanie jest przewidziane przez przepisy i pozwala na szybką korektę informacji, nie zakłócając obrotu prawnego. Musisz jednak pamiętać, że korekta nie jest anulowaniem faktury. Wystawca faktury może jedynie „edytować” jej zawartość. 

Czy można anulować fakturę vat?

Po pierwsze musisz wiedzieć, że przepisy ustawy o VAT, ani przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, nie regulują zasad anulowania wystawionych faktur. Więc czy można anulować fakturę vat? Jest to możliwe w szczególnie określonych sytuacjach, gdy faktura dokumentuje czynność niedokonaną, czyli usługę, która nie została wykonana lub towar, który nie został dostarczony. Kluczowe jest, aby oba egzemplarze faktury – zarówno sprzedawcy, jak i kopię dla kontrahenta – znajdowały się u wystawcy. Jeśli dokument dotarł już do kupującego, nie ma możliwości jego anulowania. 

W sytuacji gdy anulowana faktura została ujęta w deklaracji VAT, podatnik zobowiązany jest do złożenia korekty pliku JPK_V7, zmieniając w ten sposób zawyżoną kwotę podatku należnego.

Faktura nieodebrana przez kontrahenta

Jeśli nie doszło do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego, czyli jeśli faktura nie została odebrana przez kontrahenta – na przykład w sytuacji, gdy usługa nie została wykonana lub towar nie został dostarczony – sprzedawca ma prawo ją anulować. Ważne jest, aby faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego, co oznacza, że nie dotarła do rąk kupującego. W skrócie można anulować fakturę nieujętą w ewidencji księgowej kontrahenta w innym przypadku zgodnie z Krajową Informacją Skarbową, takie postępowanie jest nieprawidłowe.

Faktura wprowadzona do obrotu prawnego podatkowego

Faktura uważana jest za wprowadzoną do obrotu prawnego podatkowego, gdy dotarła do kupującego. W takim przypadku nie można jej już anulować. W takiej sytuacji można jedynie wystawić fakturę korygującą.

Czy anulować wystawioną fakturę elektroniczna

Faktura elektroniczna, ze względu na swoją naturę, uznawana jest za wprowadzoną do obrotu prawnego podatkowego niemal natychmiast po wysłaniu. Anulowanie takiej faktury jest skomplikowane i generalnie niepraktykowane. W przypadku błędów preferowanym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej. Po wejściu w życie obowiązku fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur, faktury nie będą mogły zostać anulowane, ponieważ każda faktura wystawiona w KSeF będzie uznawana za wprowadzoną do obrotu prawnego.

Jak anulować fakturę VAT?

Jeśli spełnione są warunki do anulowania faktury, proces ten powinien obejmować przekreślenie obu egzemplarzy dokumentu w taki sposób, aby były czytelnie oznaczone jako anulowane, z adnotacją „Anulowano” i datą anulowania. Ważne jest, aby anulowane faktury zostały zachowane dla celów ewidencyjnych i ciągłości numeracji, mimo że nie są ewidencjonowane jako aktywne transakcje. 

Czy można anulować fakturę vat? – podsumowanie 

Jak widzisz, anulowanie faktury w pewnych przypadkach jest możliwe. Nie może zostać ona jednak wprowadzona do obrotu prawnego. W innych przypadkach można jedynie dokonać korekty faktury. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz dla swojej firmy odpowiedniego biura rachunkowego, na pewno zainteresuje Cię nasza oferta. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz jesteśmy na bieżąco w kwestiach przepisów prawa. Zaufaj specjalistom, którzy wiedza jak powinna wyglądać księgowość. Zapraszamy do kontaktu!

Najnowsze wpisy