Blog

Czy trzeba prowadzić pełną księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej?

pełna księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej

Posiadanie własnej firmy, nieważne czy jednoosobowej, czy spółki z o.o. wiąże się z obowiązkowym prowadzeniem księgowości. Jednak sposób księgowania różni się w zależności o wielu czynników. Wpływa na to ma zarówno forma działalności jak i wielkość dochodów. W poniższym artykule przedstawiamy, jak powinna wyglądać księgowość w przypadku JDG Czy trzeba prowadzić pełną księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej? 

Czym charakteryzuje się księgowość na jednoosobowej działalności?

Jak już wspomnieliśmy, księgowość na JDG to konieczność. Każdy przedsiębiorca niezależnie od działalności ma obowiązek zlecać prowadzenie ksiąg rachunkowych w biurze rachunkowym lub może to robić samemu. Na szczęście księgowość w przedsiębiorstwie jednoosobowym nie jest aż tak skomplikowana jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak więc wygląda księgowość w przypadku JDG? 

Jaki rodzaj księgowości należy prowadzić na JDG? 

Przede wszystkim prowadzenie jednoosobowej działalności umożliwia wybór pomiędzy dwoma sposobami prowadzenia księgowości: 

  • Ryczałt ewidencjonowany – księgowość JDG opiera się na precyzyjnym rejestrowaniu wszystkich przychodów firmy. Osoby prowadzące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są do opłacania podatku od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Istotne jest także, że wybierając ryczałt, konieczne jest przestrzeganie limitów przychodu, które kwalifikują się do tej formy rozliczeń, oraz uwzględnienie odpowiednich stawek ryczałtu ewidencjonowanego.
  • Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) – obsługa księgowa dla przedsiębiorstwa jednoosobowego oparta na KPiR polega na rejestrowaniu wszystkich transakcji sprzedaży i wydatków, co umożliwia skuteczne obniżenie obciążeń podatkowych związanych z ponoszonymi kosztami.

Czym jest księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest jedną z prostszych form ewidencji finansowej, która służy do rejestrowania przychodów oraz rozchodów osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. W KPiR dokonuje się rejestrowania wszystkich transakcji związanych z przychodami podmiotu, takimi jak wpływy z faktur, sprzedaży towarów czy świadczenia usług. Jednocześnie w księdze odnotowuje się wszystkie związane z prowadzeniem działalności wydatki, na przykład koszty zakupu towarów, opłaty za usługi czy inne wydatki związane z działalnością. Różnicą między przychodami a rozchodami jest zysk lub strata, który jest obliczany na koniec danego okresu rozliczeniowego. Zysk (jeśli przychody przewyższają rozchody) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w odpowiedniej stawce obowiązującej w danym kraju.

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Jest to uproszczony system rozliczeń podatkowych, który pozwala przedsiębiorcy na uniknięcie szczegółowej, skomplikowanej księgowości. Ryczałt ewidencjonowany stosowany jest przede wszystkim przez mikroprzedsiębiorców, którzy nie przekraczają określonych limitów przychodów i zatrudnienia. Podatnik, który wybrał ryczałt ewidencjonowany, zobowiązany jest do opłacania podatku od przychodów, a nie od firmowego dochodu, co oznacza, że nie musi obliczać i odliczać kosztów działalności tak jak w przypadku pełnej księgowości. Zamiast tego podatek jest naliczany od przychodów, które zostały osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym. W ryczałcie ewidencjonowanym obowiązują określone stawki podatku, które różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o przestrzeganiu limitów przychodów, które określają, czy mogą nadal korzystać z tej formy opodatkowania.

Czy można prowadzić pełną księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej pełna księgowość staje się wymogiem, kiedy osiągniemy roczny przychód przekraczający 2 000 000 euro, co daje nam w przeliczeniu na polskie złotówki, w roku 2023, wartość 9 654 400 złotych. Warto zaznaczyć, że w momencie przekroczenia tego progu, przedsiębiorca zobligowany jest do dokładnego prowadzenia rozbudowanej ewidencji finansowej, która obejmuje pełne księgi rachunkowe. Pozwala to na dokładne rejestrowanie wszystkich transakcji oraz kosztów związanych z działalnością, oraz aktywów i pasywów co z kolei ułatwia analizę finansową i prawidłowe rozliczenia podatkowe. Pełna księgowość, mimo że wymaga większego nakładu pracy i czasu, jest niezbędna dla przedsiębiorców, którzy osiągają wyższy poziom przychodów, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi i zapewnić rzetelne zarządzanie finansami firmy.

Czy możliwe jest samodzielne prowadzenie księgowości? 

Prowadząc małą firmę, wielu przedsiębiorców decyduje się na uproszczoną księgowość i samodzielne jej prowadzenie np. za pomocą specjalnego programu. Jest to oczywiście dozwolone rozwiązanie, lecz należy pamiętać, że pochłania ono sporą część czasu, tak potrzebnego podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo wymaga to, chociaż pobieżnej znajomości przepisów. Popełnienie błędów w rozliczaniu może skutkować problemami ze strony urzędu skarbowego. Może się tego ustrzec, zlecając księgowość działalności gospodarczej w profesjonalnym biurze rachunkowym. 

Podsumowanie – jak znaleźć biuro rachunkowe dla JDG? 

Szukasz dobrego biura rachunkowego, które w kompetentny sposób zajmie się prowadzeniem księgowości dla Twojej JDG? Niezależnie czy chcesz rozliczać się za pomocą ryczałtu, czy na zasadach ogólnych (tzw. podatek liniowy) możesz skorzystać z oferty naszego biura rachunkowe. Potrzebujesz dobrego księgowego w Lublinie? Skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub odwiedź naszą firmę!

Najnowsze wpisy