Blog

Czym jest Grupa VAT i jakie warunki należy spełnić, by z niej skorzystać?

grupa VAT

Nowości w prawie podatkowym, ciąg dalszy. Od 1 stycznia weszło w życie kolejne znaczące uproszczenie dla polskich podatników. Mianowicie chodzi tu o wprowadzenie prawa do tworzenia grup VAT pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. W ramach grupy VAT jej członkowie mają mniej obowiązków sprawozdawczych oraz mogą swobodnie dokonywać transakcji. Czym dokładnie jest grupa VAT? Kto może wejść w skład grupy? Jakie warunki muszą spełnić podmioty tworzące grupę VAT?

Czym jest podatkowa grupa VAT?

Podatkowa grupa VAT to formalne połączenie kilku podmiotów (podatników), które są ze sobą powiązani ekonomicznie, finansowo lub organizacyjnie. Po połączeniu działają jako jedna jednostka podatkowa w celu wspólnego rozliczania VAT. W ten sposób grupa VAT ma możliwość zmniejszenia obciążenia podatkowego i ujednolicenie procedur rozliczeń VAT dla kilku podmiotów.

Jakie są warunki utworzenia grupy VAT?

Jak już wspomnieliśmy, w skład grupy VAT muszą wchodzić podmioty w jakiś sposób ze sobą powiązane. Według przepisów musi łączyć je powiązanie ekonomiczne, finansowe oraz organizacyjne. Dodatkowo podmioty te muszą posiadać siedziby firmy na terytorium naszego kraju lub muszą posiadać oddział w Polsce, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą. Jak konkretnie muszą wyglądać powiązania członków grupy?

Na czym polega powiązanie ekonomiczne?

Podatników wewnątrz grupy VAT uznaje się za powiązanych ekonomicznie, wtedy gdy działalność członków grupy ma taki sam charakter. Również, wtedy gdy działalność grupy VAT się wzajemnie uzupełnia i jest współzależna lub wówczas gdy jeden podmiot prowadzi działalność, od której zależna jest reszta poszczególnych członków grupy.

Powiązanie finansowe pomiędzy członkami

Podatnicy mogą zostać uznani za powiązanych finansowo, jeśli jeden z nich posiada ponad 50% udziałów (bezpośrednio lub w kapitale), posiada ponad 50% praw głosu w organach lub ponad 50% praw do zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami danej grupy.

Powiązanie organizacyjne danej grupy

Dana grupa VAT uznana wana jest za powiązaną organizacyjnie, gdy prawnie lub faktycznie znajduje się pod wspólnym kierownictwem, lub wówczas gdy grupa organizuje swoja działania całkowicie, lub częściowo w porozumieniu.

Jak założyć grupę VAT?

Aby założyć grupę VAT w Polsce, należy spełnić następujące kroki:

 • Zgłosić chęć utworzenia grupy VAT do Urzędu Skarbowego.
 • Złożyć wniosek o ustanowienie grupy VAT na formularzu VAT-R.
 • Zawrzeć umowę o powołanie grupy VAT pomiędzy członkami grupy.
 • Wprowadzić zmiany do ewidencji VAT w Urzędzie Skarbowym.
 • Po spełnieniu powyższych kroków grupa VAT będzie gotowa do działania i będzie odpowiadać jako jednostka za swoje obowiązki VAT.

Ważne: Przed założeniem grupy VAT należy upewnić się, że spełnia się wszystkie wymagane kryteria i przepisy dotyczące grupy VAT w Polsce.

Jakie korzyści czekają na członków grupy VAT?

Funkcjonowanie grupy VAT daje wiele pozytywnych korzyści dla zrzeszonych w niej członków. Przede wszystkim wdrożenie grupy VAT umożliwia neutralne rozliczanie podatku od towarów i usług wśród należących do grupy podatników. Oprócz warto wymienić również takie zalety jak:

 • mniej obowiązków administracyjnych dla członków grupy
 • poprawa płynności finansowej

Rozliczenia VAT w grupie VAT

W grupie VAT rozliczenia VAT wyglądają następująco:

 • Każdy członek grupy VAT prowadzi własną ewidencję i rozlicza swoje transakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Każdy członek grupy VAT dokonuje wewnętrznego rozliczenia VAT z innymi członkami grupy na podstawie umowy o powołaniu grupy VAT.
 • Reprezentant grupy VAT odpowiada za całość obowiązków podatkowych grupy VAT i składa jedno ogólne zeznanie podatkowe za całą grupę VAT.
 • W przypadku kontroli Urzędu Skarbowego, reprezentant grupy VAT jest odpowiedzialny za udostępnienie wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących działalności grupy VAT.

Ważne: Rozliczenia VAT w grupie VAT muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prawa podatkowego. Nieprawidłowe rozliczenia VAT mogą prowadzić do odpowiedzialności podatkowej i kar finansowych.

Podsumowanie

Rozliczenia w ramach grupy VAT dają zrzeszonym podmiotom wiele korzyści. Na pewno warto rozważyć tę opcję. Jeśli chcesz utworzyć grupę VAT, zalecamy jednak konsultację z biurem rachunkowym, które pomoże dobrać odpowiedniej rozwiązanie dla Twojej firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zachęcamy do skorzystania usług naszego biura rachunkowego w Lublinie

Najnowsze wpisy