Blog

Czym jest PIT, czyli podatek dochodowy i jakie jego rodzaje wyróżniamy?

czym jest pit

Obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych dotyczy każdego indywidualnego podatnika. Czym jest PIT i co obejmuje? Czym różnią się od siebie różne rodzaje deklaracji PIT? Czy biuro rachunkowe może pomóc w deklaracji PIT?

Czym jest PIT, czyli podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych, znany jako PIT (Personal Income Tax) jest zaliczany do podatków bezpośrednich, gdzie podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna, która osiąga różnorodne rodzaje dochodów. PIT obejmuje przychody z tytułu wynagrodzenia za pracę, co obejmuje zarówno umowy o pracę, jak i kontrakty cywilnoprawne. Dotyczy także dochodów z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, co sprawia, że przedsiębiorcy indywidualni są objęci tą formą opodatkowania. Dodatkowo PIT obejmuje też przychody z wykonywania wolnych zawodów, takich jak działalność artystyczna, literacka, naukowa czy publicystyczna oraz emerytury, renty i zasiłki. Polskie prawo umożliwia również odliczanie ulg od podatku PIT oraz zwrot podatku. 

Jak rozliczać pit?

Rozliczenie PIT polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza do urzędu skarbowego. Jest to również podstawowy problem, ponieważ wielu podatników nie wie, jaki druk powinni wybrać. Należy pamiętać, że pit za 2023 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Jeśli potrzebujesz pomocy, by wypełnić PIT zapraszamy do skorzystania z usług naszego Biura Rachunkowego. 

Jakie są rodzaje deklaracji PIT?

Polski system podatkowy przewiduje różne formy tego podatku, zależne od źródeł dochodu podatnika. Są to przede wszystkim:

 • PIT-2 – stanowi oświadczenie pracownika, umożliwiające pracodawcy zmniejszenie miesięcznej zaliczki podatku dochodowego o kwotę zmniejszającą.
 • PIT-6 – to deklaracja skierowana do rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, stanowiąca podstawę do otrzymania decyzji o wysokości zaliczek PIT.
 • PIT-8 – służy do przekazania informacji o rocznych dochodach kapitałowych.
 • PIT-11 – przekazywany przez płatnika, zawiera dane dotyczące przychodów, kosztów, dochodów i zaliczek na podatek dochodowy zatrudnionego pracownika.
 • PIT-16 – wniosek o zastosowanie rozliczeń w formie karty podatkowej.
 • PIT-16A – informuje fiskusa o zapłaconych składkach zdrowotnych i wysokościach składek.
 • PIT-36L – obejmuje osoby opłacające składki w ramach podatku liniowego
 • PIT-28 – dotyczy osób rozliczających się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-37 – jest składany przez pracowników etatowych i zleceniobiorców, opłacających zaliczki PIT przez płatnika.
 • PIT-38 – służy do rozliczenia dochodów kapitałowych.
 • PIT-39 – obejmuje zeznanie podatkowe ze sprzedaży nieruchomości.
 • PIT-OP – dotyczy przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.
Najnowsze wpisy