Blog

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Każdy przedsiębiorca musi wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania. Jedną z nich, która w szczególności powinna zainteresować jednoosobowe działalności gospodarcze, jest opodatkowanie przez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czym jest ryczałt ewidencjonowany? Komu będzie opłacało się opodatkowanie ryczałtem przychodów firmy?

Zryczałtowany podatek dochodowy – na czym polega?

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczony system opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i uzyskują przychody z określonych źródeł. W ramach ryczałtu ewidencjonowanego przedsiębiorca opłaca podatek w formie stałej stawki, która jest określona w przepisach prawa. Przychody uzyskane z działalności są tutaj traktowane jako ryczałt i nie ma konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji kosztów czy też prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może być stosowany w przypadku prowadzenia niektórych rodzajów działalności, takich jak np. działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza czy też gastronomiczna. Warunki stosowania ryczałtu ewidencjonowanego oraz jego stawki są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów to nic innego jak dokumentowane wszystkich przychodów, jakie osiągnęła dana firma w ramach świadczenia usług. Ewidencja przychodów powinna być prowadzona przez osoby, które zdecydowały się na rozliczanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Powinna być ona prowadzona zgodnie z przepisami oraz w sposób rzetelny i właściwy.

Kto może stosować ryczałt?

Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności przeznaczona dla działalności w formie jednoosobowej lub spółek osobowych. Według polskiego prawa ze zryczałtowanego podatku dochodowego skorzystać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność, które nie przekraczają ustanowionego limitu przychodów.

Jaka jest podstawa opodatkowania na ryczałcie?

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód, który nie jest pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W przeciwieństwie do opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych gdzie podatnik rozlicza się od dochodu. W tej formie opodatkowania działalności jednak podatnicy mogą odliczyć m.in. ulgę na internet, własne składki na ubezpieczenie zdrowotne czy wpłaty na własne konto zabezpieczenia emerytalnego. 

Jakie są stawki ryczałtu? 

Podatek w formie ryczałtu płacony jest od przychodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej. Co ważne nie może on być pomniejszony o żadne koszty tej działalności. To jaka będzie stawka podatku, zależy od tego, jaką działalność gospodarczą wykonuje podatnik. Polskie prawo podatkowe przewiduje następujące stawki ryczałtu:

 • 17% – dotyczy ona przychodów osiąganych w ramach wykonywania wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej takiej jak:
  • lekarz, stomatolog, weterynarz
  • technik dentystyczny
  • położna, pielęgniarka
  • tłumacz
  • nauczyciel dający korki
 • 15% – ta stawka przeznaczona jest dla:
  • osób świadczących usługi parkingowego, reklamowe, fotograficzne
  • osób zajmujących się reprodukcją komputerowych nośników informacji czy obsługą centrali radio-taxi
  • pośredniczących w sprzedaży hurtowej w tym samochodów lub sprzedaż motocykli i części i akcesoriów do nich. 
 • 14% – tą wysokością, objęte są osoby świadczące usługi w ramach:
  • opieki zdrowotnej
  • działań architektonicznych
  • projektowania specjalistycznego
 • 12% – stawka tej wysokości zarezerwowana jest dla usług:
  • związanych z wydawaniem gier oraz oprogramowania komputerowego
  • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
 • 10% – dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia niektórych praw majątkowych lub nieruchomości.
 • 8,5% – do kwoty 100 tys. zł i 12% powyżej 100 tys. zł. dotyczy przychodów:
  • związanych z zakwaterowaniem
  • związanych wynajmem i obsługa nieruchomości własnych i dzierżawionych
  • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • 8,5% – stawka obejmuje m.in:
  • przychody gastronomiczne ze sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%,
  • związane z wytwarzaniem przedmiotów z materiałów powierzonych przez zamawiającego,
  • usługi związane ze zwalczaniem pożarów,
  • edukacją,
  • działalnością kulturalną, muzealną i biblioteczną.
 • 5,5% – obejmuje:
  • przychody z działalności wytwórczej,
  • robót budowlanych,
  • prowizje ze sprzedaży biletów, znaczków kart magnetycznych.
 • 3% – obejmuje:
  • przychody z działalności gastronomicznej,
  • handlu,
  • rybołówstwa,
  • produkcji zwierzęcej,
  • zbycia majątków ruchomych przedsiębiorstwa w spadku
 • 2% – objęte przychody ze sprzedaży przetworzonych inaczej niż przemysłowo produktów roślinnych i zwierzęcych.

Kto nie może skorzystać z opodatkowania na zasadach ryczałtu?

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowych wyklucza osoby fizyczne prowadzące takie działalności jak:

 • apteki
 • handel częściami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzanie wyrobów objętych akcyzą

Nie mogą z niego skorzystać również osoby, w roku podatkowym po zmianie dotychczas wykonywanej działalności:

 • z samodzielnej na spółkę z małżonkiem
 • ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie
 • z samodzielnie prowadzonej na samodzielnie prowadzona przez drugiego małżonka.

Oprócz wyżej wymienionych sytuacji na ryczałt nie może przejść również osoba zatrudniona na umowę o pracę, która chce przejść na jednoosobową działalność gospodarczą i wykonywać ją na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy. W tym przypadku podatnik musi do końca roku opłacać podatek na zasadach ogólnych.

Zalety i wady opodatkowania ryczałtem

Tak jak każda inna forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej tak i ryczałt ewidencjonowany ma swoje wady i zalety. To czy będzie on opłacalny, zależy przede wszystkim od tego, jaką formę działalności prowadzisz. Do największych zalet opodatkowania przychodów ryczałtem zaliczyć należy przede wszystkim:

 • Niższa stawka opodatkowania – czasem nawet o kilkanaście punktów procentowych w stosunku do skali (18%) i podatku liniowego (19%).
 • Uproszczona księgowość – firmy na ryczałcie nie muszą prowadzić księgi przychodów i rozchodów.

Rozliczanie ryczałtem może mieć też kilka wad w porównaniu do innych systemów podatkowych. Są to przede wszystkim:

 • Brak możliwości odliczenia podatku dochodowego – jest to wada, która może dotknąć firmy ponoszące duże koszty.
 • Brak możliwości rozliczania z małżonkiem lub na zasadach określonych dla samotnych rodziców.
 • Brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci.

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?  – podsumowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze opodatkowania przez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, skorzystaj z pomocy nasze biura rachunkowego w Lublinie. Nasi specjaliści doradzą Ci i pomogą wybrać najlepszą formę opodatkowania dla twojej działalności. Zapraszamy do skorzystania z usługi naszych usług księgowych.

Najnowsze wpisy