Blog

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w 2023 roku?

jak założyć jednoosobową działalność

W pewnym momencie kariery może okazać się, że kolejnym etapem rozwoju pozostaje już jedynie założenie własnej firmy. Jednak prowadzenie własnej działalności to nie tylko większe zarobki, ale również znacznie większa odpowiedzialność. Jeśli podjąłeś lub podjęłaś już decyzję o zarejestrowaniu własnej firmy, na pewno przyda Ci się pomoc specjalistów, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces. Jeśli szukasz pomocy w założeniu firmy, możesz skorzystać z naszych usług. Jako biuro księgowe z Lublina posiadamy duże doświadczenie w tego typu formalnościach. W poniższym tekście przedstawiamy natomiast kilka najważniejszych kwestii i kroków niezbędnych do otworzenia własnej działalności.  

Kiedy warto założyć własną firmę? 

Założenie firmy jednoosobowej w wielu przypadkach może być wyjściem bardzo opłacanym. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których warto przejść na działalność zarobkową:

 1. Optymalizacja podatku dochodowego – jednoosobowa działalność gospodarcza umożliwia obniżenie podatku dochodowego poprzez zaliczanie wydatków związanych z działalnością do kosztów uzyskania przychodów.
 2. Wybór preferowanego sposobu opodatkowania – bycie przedsiębiorcą w ramach JDG daje prawo do wyboru preferowanego sposobu opodatkowania. 
 3. Obniżenie składek ZUS – na początkowym etapie działalności możesz skorzystać z preferencyjnej stawki ZUS.
 4. Możliwość odliczenia podatku VAT – zakładając działalność, możesz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. To pozwala na odliczanie podatku VAT od zakupionych rzeczy wykorzystywanych do celów biznesowych.
 5. Elastyczny czas pracy – jednym z głównych atutów własnej działalności jest elastyczność czasu pracy. Jako samodzielny przedsiębiorca możesz pracować wtedy, kiedy Ci to odpowiada, dostosowując harmonogram do swoich potrzeb.
 6. Dofinansowanie – prowadzenie firmy otwiera możliwość ubiegania się o dotacje z Urzędu Pracy lub dofinansowania z Unii Europejskiej, co może wspomóc rozwój Twojego biznesu.

Kto może założyć jednoosobową działalność?

Własną działalność może prowadzić niemal każda osoba powyżej osiemnastego roku życia. W przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, ale pochodzących z krajów UE lub EOG również nie ma żadnych przeszkód. W przypadku osób spoza tych obszarów wymagane jest np. zezwolenie na pobyt stały. Jeśli chodzi o to kiedy nie można założyć firmy w Polsce to są to przede wszystkim takie sytuacje jak: 

 • zakaz wykonywania działalności,
 • jesteś osoba ubezwłasnowolnioną,
 • pełnisz funkcje publiczne.

Różnice w działalności rejestrowanej a nierejestrowanej

Warto pamiętać, że założenie działalności gospodarczej nie zawsze musi wiązać się z rejestracją firmy. Polskie prawo zezwala również na prowadzenie działalności nierejestrowanej. Opłaca się wówczas kiedy wiadomo, że zyski z niej nie będą zbyt duże. Jeśli chcesz założyć własną działalność nierejestrowaną, nie musisz tak naprawdę wykonywać żadnych czynności, ale pamiętaj, że tak samo dotyczy Cię płacenie podatku dochodowego jeśli przekroczysz kwotę wolną od podatku. 

Planując założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 1. Ograniczenie dochodu – zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskane przez Ciebie przychody nie powinny przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia. W roku 2023, ograniczenie to wynosiło 1745 zł w pierwszej połowie roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) oraz 2700 zł w pozostałych miesiącach.
 2. Brak wcześniejszej działalności w ciągu ostatnich 5 lat.
 3. Musi to być działalność niekoncesjonowana.
 4. Musi to być działalność niezdefiniowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą krok po kroku? 

Założenie własnej, jednoosobowej firmy krok po kroku to proces dość skomplikowany składający się z kilku ważnych etapów. Oczywiście jest to coś więcej niż jedynie wypełnienie formularza do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Poniżej przedstawiamy i opisujemy najważniejsze etapy zakładania działalności.  

Forma prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawą jest wybór odpowiedniej formy działalności. W tym przypadku jednak mówimy tylko i wyłączenie o JDG. Pamiętaj, że JDG oznacza, że firmę może prowadzić tylko jedna osoba fizyczna oraz bez wkładu finansowego. Prowadząc firmę jednoosobową, masz możliwość również prowadzić księgowość uproszczoną, dopóki nie przekroczysz 2 mln euro przychodu. 

Kody PKD – czym są i jakie mają znaczenie podczas zakładania firmy

Podczas zakładania firmy ważne jest przypisanie odpowiednich kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), które mają na celu określenie obszaru działalności gospodarczej. Kody te są kluczowe z punktu widzenia statystyk i identyfikacji branżowej. Wybierając kod PKD, należy zadbać o trafność i precyzyjne oddanie charakteru działalności.

Zgłaszając firmę, niezbędne jest podanie najbardziej odpowiednich kodów PKD lub zestawu kodów, które dokładnie opisują obszar, w jakim firma będzie działać. W tym celu warto skorzystać z dostępnej wyszukiwarki kodów PKD dostępnej na stronie Biznes.gov.pl. Wyszukiwarka ta ułatwia znalezienie właściwego kodu, który najlepiej odzwierciedla zakres i charakter prowadzonej działalności.

Forma opodatkowania – jak wybrać podatek?

Idąc dalej, kolejną wyjątkową ważną kwestią dla prowadzenia firmy jest wybór sposobu opodatkowania. W Polsce do wyboru są przede wszystkim trzy formy:

 • skala podatkowa
 • podatek liniowy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Każdy z tych rodzajów opodatkowania charakteryzuje się innym sposobem rozliczenia. Na ich wybór wpływ powinny mieć m.in. wysokość dochodów czy niskie koszty i  uzyskania. O to jak dobrać formę opodatkowania warto zapytać biuro rachunkowe np. takie jak nasze. 

Zgłoszenie wpisu do CEIDG – ważny etap zakładania działalności

Kolejnym krokiem powinno być rejestracja w CEIDG. By to zrobić, należy wypełnić i podpisać stosowny formularz. Zgłoszenia można dokonać online, w serwisie biznes.gov.pl, gdzie do logowania przyda się profil zaufany. W dowolnym urzędzie gminy, urzędzie miasta lub za pomocą poczty – wniosek można przesłać pocztą do urzędu. 

Kwestie ZUS i urzędu skarbowego

Zakład ubezpieczeń społecznych i składki, które należy w nim opłacać to następny ważny etap zakładania firmy. Na szczęście polskie prawo przewidziało dla nowych firm szereg ulg na start, z których oczywiście warto skorzystać. W kwestii składek ZUS warto zadbać przede wszystkim o:

 • Zwolnienie ze składek przez pierwsze 6 miesięcy działalności – formularz ZUS ZZA z kodem 05 40 xx.
 • Preferencyjne składki, czyli mały ZUS przez kolejne 24 miesiące działalności – formularz to ZUS ZUA z kodem 05 70 xx.
 • Mały ZUS Plus dla osób, które nie przekroczyły 120 tys. zł przychodu rocznego. 

Jeśli nie możesz skorzystać z żadnej z powyższych ulg wypełnił po prostu formularz ZUS ZUA z kodem 05 10 xx.

Rejestracja do VAT – czy muszę być VAT-owcem?

Wśród podatków, jakie płacimy, koniecznie należy również wspomnieć o podatku VAT. Na szczęście płacenie tego podatku nie dotyczy każdego. Jeśli nie przekraczasz limitu sprzedaży w wysokości 200 000 zł lub w ofercie masz towary, które są z niego zwolnione, nie musisz rejestrować się jak VAT-owiec. Pamiętaj, że na rejestracji w VAT można też zyskać. Szczególnie jeśli masz sporo kosztów. Od każdej faktury zakupowej można wówczas odliczyć podatek. 

Firmowy rachunek bankowy – ostatnim etap zakładania firmy

W momencie zakładania działalności gospodarczej masz możliwość wyboru między osobistym a firmowym rachunkiem bankowym. Jeśli posiadasz już osobiste konto, możesz je zgłosić, a także założyć nowe konto firmowe, jeśli tego wymaga Twoja sytuacja biznesowa. Warto zaznaczyć, że posiadanie rachunku osobistego może być niewystarczające, szczególnie gdy planujesz być podatnikiem VAT, albo masz obowiązek korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, zwanej „split payment”. W takich przypadkach konieczne jest posiadanie firmowego rachunku bankowego. Taki rachunek ułatwia prowadzenie finansów firmy, a także pozwala na integrację z różnymi aplikacjami, co może znacznie usprawnić zarządzanie finansami. Przy wyborze rachunku bankowego dla firmy warto dobrze przemyśleć swoje potrzeby i cele finansowe. Wybór odpowiedniego rachunku może wpłynąć na wygodę korzystania z usług bankowych oraz zapewnić dostęp do funkcji, które ułatwią monitorowanie salda i przepływów pieniężnych.

Podsumowanie – jak założyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w 2023 roku

Jak widzisz, jeśli chcesz otworzyć własną firmę, musisz dokonać wielu różnych, niezbędnych czynności, które są niezbędne do jej uruchomienia. Oprócz wymienionych wyżej kroków musisz pamiętać również o nazwie firmy, numerze nip, czy załatwianiu formalności w urzędzie skarbowym. Jeśli decydujesz się na oferowanie usług objętych koncesją lub licencją, musisz być gotowe na wpis firmy do rejestru działalności regulowanej.

Najnowsze wpisy