Blog

KPiR co to jest? – jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów

kpir co to

Jak solidnie zarządzać przedsiębiorstwem, aby spełniać wymogi formalne i podatkowe? Przede wszystkim trzeba postawić na rzetelne monitorowanie i rejestrowanie uzyskanych przychodów i księdze przychodów i rozchodów, w którym pomoże Ci profesjonalne biuro rachunkowe. KPiR co to jest i jak ją prowadzić – na to pytanie odpowiemy w poniższym artykule.

KPiR co to jest – księga przychodów i rozchodów

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów jest używana przez przedsiębiorców w celu ewidencji przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Taki dokument to prosty sposób na rejestrowanie operacji finansowych, co jest potrzebne do przedstawienia dokładnej sytuacji ekonomicznej firmy na potrzeby urzędu skarbowego. KPiR zawiera informacje dotyczące przychodów, kosztów, podatków oraz innych kosztów, które mają wpływ na wynik finansowy. Na jej podstawie ustala się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym. Dodatkowo na podstawie KPiR można porównać i zestawić ze sobą poszczególne wartości np. wartość zakupu środków trwałych, towarów handlowych i materiałów pomocniczych oraz wartość sprzedaży towarów i usług.

Jaka jest forma prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na prowadzenie ewidencji KPiR w wersji zarówno tradycyjnej – papierowej, jak i elektronicznej. Druga wersja to dla wielu przedsiębiorców znacznie mniej czasochłonny sposób prowadzenia księgi, który pozwala uniknąć ręcznego wprowadzania wszystkich danych. Jednak, aby prowadzić KPiR, podatnik musi dokładnie określić na piśmie instrukcję obsługi wybranego programu do księgowości. Ważne jest, aby wybrać program, który umożliwi swobodny dostęp do zapisów, szybkie wyszukiwanie danych oraz drukowanie ich w uporządkowany chronologicznie sposób. Dodatkowo zgodnie z zasadami, podatnik jest zobowiązany do przechowywania zapisanych danych na nośnikach, które zabezpieczą je przed zniszczeniem lub utratą.

Kto musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Zobowiązanie do prowadzenia KPiR spoczywa na osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także na wspólnikach spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, o ile właścicielami są osoby fizyczne. Warunkiem jest jednak to, że osiągnięte przez te podmioty przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro po przeliczeniu na PLN. Pełną księgowość muszą prowadzić też osoby wykonujące działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia, jednak tylko pod warunkiem zgłoszenia zamiaru. Termin zgłoszenia KPiR zależy od decyzji podatnika, kiedy zamierza rozpocząć działalność. Ustawodawca wprowadził bowiem zapis w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie prowadzenia księgi podatkowej, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani założyć księgę na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Te same zasady dotyczą podatników prowadzących działalność oraz rolników. Jeśli szukasz pomocy z prowadzeniem KPiR skorzystaj z pomocy naszego biura rachunkowego.

Najnowsze wpisy