Blog

Najem prywatny 2023 – co się zmieni w najmie nieruchomości?

najem prywatny 2023

Nowy rok jak zawsze przynosi wiele zmian. Szczególnie tyczy się to prawa podatkowego, które zmienia się wręcz jak w kalejdoskopie. Jedną z modyfikacji, jaka czeka nas po 1 stycznia 2023 r., będzie zmiana opodatkowania najmu prywatnego. Jak zmieni się najem prywatny w 2023 roku? Jak będą wyglądały zasady rozliczania przychodów z najmu? Co należy wiedzieć o tej zmianie?

Koniec prywatnego najmu mieszkania na zasadach ogólnych

Do końca tego roku podatnicy mają możliwość swobodnego wyboru odpowiedniej dla siebie formy opodatkowanie prywatnego najmu. Do tej pory mogli oni sami zdecydować czy chcą się rozliczać na zasadach ogólnych, czy na podstawie ryczałtu. Jednak razem z nowym rokiem stracą oni tę możliwość. Zmiany te przyniósł nowy system podatkowy prowadzony na początku tego roku.

Zmiana formy opodatkowania – opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem

Wraz ze zmianą systemu podatkowego, które miało miejsce 1 stycznia 2022, wprowadzono ograniczenie wyboru formy opodatkowania dla najmu prywatnego. Zachowano roczny okres przejściowy, tzn. 2022 jest ostatnim rokiem, w którym właściciele wynajmowanych mieszkań mogą odliczyć koszty (remontu, amortyzacji, zużycia mediów czy odsetek do kredytu) od uzyskanych przychodów. Wraz z zakończeniem roku przejściowego jedyną formą opodatkowania będzie ryczałt ewidencjonowany

Koniec z odliczeniem kosztów przy rozliczeniu najmu prywatnego

Wraz z końcem roku najemcy utracą możliwość rozliczania najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Od 1 stycznia najem prywatny będzie opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a więc podatek będzie płacony od uzyskanych przychodów z wynajmu i nie będzie mógł być pomniejszony o wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. 

Dwie stawki ryczałtu ewidencjonowanego od 2023 roku

Jak już wspominaliśmy wszelkie przychody z tytułu najmu prywatnego nieruchomości będą opodatkowane stawką ryczałtu ewidencjonowanego. Opodatkowanie najmu ryczałtem będzie posiadało dwie stawki: 8,5% oraz 12,5%.

  • Stawką 8,5% będą objęte osoby osiągające przychody z tytułu najmu nieprzekraczające 100 000 zł rocznie.
  • Stawka 12,5% jest przewidziana dla podatników osiągających przychody z tytułu najmu przekraczające 100 000 zł rocznie.

najem prywatny 2023 – podsumowanie

Zmiany w rozliczaniu przychodów osiąganych z najmu prywatnego to spora zmiana. Podatnicy, którzy do tej pory odliczali koszty od przychodu z najmu prywatnego mieszkania, muszą pamiętać, że wraz z przejściem na ryczałt utracą do tego prawo. Należy pamiętać również, że podatnicy rozliczający najem, ale posiadający, działalność gospodarczą w dalszym ciągu mogą rozliczać się na zasadach ogólnych. Niestety ustawodawca nałożył na nich zakaz amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych począwszy od 2023, w związku z czym właściciele tych nieruchomości nie pomniejszą podstawy opodatkowania amortyzacją. Zakaz dotyczy nie tylko nowych budynków i lokali mieszkalnych, ale również tych w trakcie amortyzowania. Polski Ład wprowadził z dniem 1 stycznia 2022 okres przejściowy mówiący o tym, że firmy mogą amortyzować budynki i lokale mieszkalne nabyte do dnia 31.12.2021 jeszcze przez cały 2022 rok.

Potrzebujesz pomocy przy rozliczeniach ryczałtu ewidencjonowanego? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z oferty naszego biura!

Najnowsze wpisy