Blog

Pakiet Slim VAT 3 – co to jest i jakie zmiany w vat przyniósł od 1 lipca 2023 r?

pakiet slim vat 3

SLIM VAT 3 to zestaw nowych zmian w podatku VAT, które weszły w życie 1 lipca 2023 roku. Te przepisy wprowadzają ułatwienia i modyfikacje w systemie podatkowym, mające na celu usprawnienie rozliczeń podatku VAT. Jakie dokładnie zmiany weszły w życie? Jak wpływa to na pracę biura rachunkowego? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Pakiet SLIM VAT 3 – od kiedy obowiązuje?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2023 r. od dnia 1 lipca 2023 r. w życie weszły przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3. Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., a potem zostały przesunięte na 1 kwietnia br. Ostatecznie jednak obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Niektóre z nowych przepisów weszły już w życie od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy, czyli z dniem 6 czerwca br., lub wejdą w życie z dniem 30 czerwca br. albo 15 września 2023 r.

Jak nowe przepisy w ustawie o VAT wpłynęły na zmiany w sankcjach VAT?

Do 5 czerwca 2023 r. sankcje VAT miały charakter obligatoryjny bez względu na przyczynę stwierdzonej nieprawidłowości. Jednakże, w związku z wyrokiem TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 r., który dotyczył zgodności z prawem unijnym polskich regulacji w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego, konieczna była zmiana dostosowująca sankcje VAT do tego wyroku. W wyniku tych zmian sankcje stały się także bardziej elastyczne i zindywidualizowane, biorąc pod uwagę okoliczności powstania nieprawidłowości, rodzaj naruszenia obowiązków podatnika, rodzaj i częstotliwość wcześniejszych nieprawidłowości oraz działania podjęte przed podatnika po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu ich naprawienia.

Slim VAT 3 – zmiany w VAT od 1 lipca 2023 roku?

Od 1 lipca 2023 roku weszły istotne zmiany w zakresie podatku VAT. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskiego prawa podatkowego do unijnych regulacji oraz ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Co tak naprawdę uległo zmianie? Oto główne punkty:

 • Wzrost limitu dla małego podatnika – jedną z ważnych zmian jest zwiększenie limitu wartości sprzedaży, który pozwala na stosowanie metody kasowej rozliczania VAT oraz kwartalnego rozliczenia. Obecnie wynosi od 1.2 mln euro, a od lipca br. wzrósł do 2 mln euro. Wprowadzona zmiana pomoże małym przedsiębiorcom w uproszczeniu procesu podatkowego.
 • Dostawy łańcuchowe – kolejna zmiana dotyczyła przepisów regulujących dostawy łańcuchowe. Nie wpłynie ona jednak na wszystkie dostawy. Będzie dotyczyć towarów objętych reżimem uznanego dostawcy, co oznacza, że nie wszystkie firmy będą musiały dostosowywać swoje procesy do nowych przepisów.
 • Zwolnienie przy imporcie towarów – istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości zwolnienia z VAT przy imporcie towarów przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i ich personel. Ułatwi to procedury celne i usprawni działalność dyplomatyczną.
 • Kurs waluty przy fakturach korygujących – nowe przepisy pozwalają na wybór kursu przy zbiorczych korektach, co może być korzystne gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.
 • Odliczanie VAT w przypadku WNT – ta zmiana eliminuje konieczność posiadania faktury przy odliczaniu VAT naliczonego z tytułu WNT (Wykonania na Terenie Niemczech). To uproszczenie procesów podatkowych i ułatwienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających międzynarodowo.
 • Liberalizacja zwrotu VAT w 15 dni – w związku z tą zmianą nastąpił spadek wymaganego udziału płatności elektronicznych do 55% oraz obniżenie progu sprzedaży wymaganego do 70%. Nastąpiło także skrócenie okresu sprzedaży do 6 miesięcy i obniżenie progu do 40 000 zł. Ważną zmianą są także dodatkowe warunki, takie jak posiadanie rachunku rozliczeniowego.
 • Proporcjonalne odliczanie VAT bez uzgadniania prognozy – nie trzeba już uzgadniać prognozy proporcji z urzędem skarbowym oraz można odliczać VAT na podstawie proporcji wyliczonej szacunkowo, zawiadamiając urząd skarbowy o tym. Dodatkowo podniesiono limit, który pozwala uznać, że proporcja wynosi 100%, z 500 zł do 10 000 zł, jeśli przekroczono 98%. Ta zmiana oznacza również to, że bez korekty rocznej można odliczyć różnicę między proporcją wstępną a ostateczną, jeśli nie przekracza dwóch punktów procentowych.
 • Zmiany w TAXFREE – od stycznia 2022 r. w systemie TAXFREE obowiązuje elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Zwrot podatku gotówką dla podróżnych jest możliwy po powrocie do Polski. Nowelizacja z lipca br. pozwala na korektę podatku należnego od dostawy towarów, jeśli podróżny otrzymał zwrot gotówką po terminie deklaracji podatkowej, a dokument jest dostępny dla sprzedawcy w ciągu 10 miesięcy od końca miesiąca dostawy.
 • Procedury OSS i IOSS – wprowadzono możliwość korygowania deklaracji VAT w tych dwóch procedurach elektronicznie. Zmieniono również termin płatności podatku, aby zapobiec kwestionowaniu terminowości przez inne administracje podatkowe.
 • Mechanizm podzielonej płatności – wprowadzono mechanizm podzielonej płatności za towary i usługi przekraczające 15.000 zł. Płatność odbywa się ze złotych polskich poprzez specjalny komunikat przelewu bankowego. Zmieniono również odpowiedzialność solidarną podatników w przypadku płatności, zwrotów i faktoringu odwróconego z wykorzystaniem MPP, aby zapewnić stabilność wpływów z VAT.
 • Zmiany dotyczące kas fiskalnych – podatnicy zwolnieni z VAT mogą teraz wnioskować o zwrot kosztów zakupu kas rejestrujących online, składając wniosek w miesiącu po rozpoczęciu ich używania. Dodatkowo od września br. można wystawiać i przesyłać nabywcy paragony fiskalne lub faktury w formie elektronicznej, za jego zgodą, a od lipca br. podatnicy używający kas rejestrujących online nie muszą drukować dokumentów fiskalnych, takich jak raporty fiskalne i dokumenty niefiskalne.

Przekazanie środków na rachunek VAT przez grupy VAT

Pakiet SLIM VAT 3 przyniósł także modyfikacje w przepisach dotyczących przekazywania środków finansowych wewnątrz grupy VAT, zgodnie z nowelizacją artykułu 62b ustawy o Prawie Bankowym. Nowe przepisy weszły w życie od 6 czerwca br. i skoncentrowały się na określeniu szczegółów, które muszą być zawarte w komunikatach dotyczących przekazywania środków VAT pomiędzy członkami grupy VAT.

Nowości, jakie wprowadził Pakiet Slim VAT 3 – podsumowanie

W ramach Slim Vat 3 wprowadzone zostało wiele różnych zmian mających na celu usprawnienie rozliczenia podatku VAT. Wśród najważniejszych zmian jest brak konieczności korygowania podatku VAT naliczonego od transakcji WNT jeśli nie otrzymali faktury w ciągu 3 miesięcy. Oprócz tego posiadacze wirtualnych kas online mogą przechowywać dokumenty w formie elektronicznej, zamiast je drukować. Wejście w życie Slim Vat 3 zmienia wiele, ale w większości są to zmiany, które można ocenić jako bardzo pozytywne. Jeśli szukasz biura rachunkowego w Lublinie, które jest na bieżąco z wszelkimi zmianami w prawie podatkowym, skorzystaj z oferty naszej firmy. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, aby poznać więcej szczegółów.

Najnowsze wpisy