Blog

Pakiet Slim VAT 3 – czym jest i jakie zmiany w VAT 2023 wprowadzi?

slim vat 3

Od początku roku w polskim sejmie trwają wzmożone prace nad legislacją nowego projektu ustawy o podatku od towarów i usług. Jego potoczna nazwa to Slim Vat 3. Jego wejście w życie zaplanowane jest na 1 kwietnia 2023 roku, ale dla niektórych zmian planowany jest pewien okres przejściowy. Wprowadza on szereg zmian, które z zasady powinny usprawnić system podatkowy. Czym dokładnie jest wprowadzany przez ministerstwo finansów nowy pakiet slim vat 3? Jakie konkretnie zmiany w 2023 r. wprowadzi? Wszystkie dowiesz się z poniższego tekstu. Zapraszamy do lektury.

Czym jest pakiet SLIM VAT 3?

Formalnie jest to nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jest to już kolejny pakiet uproszczeń dla podatku VAT, który wprowadza sporo zmian, kluczowych dla różnych podmiotów. Jego treścią powinni zainteresować się przede wszystkim przedsiębiorcy korzystający z kasy online, koryguje faktury w walucie obcej lub chce rozliczać podatek kwartalnie zamiast miesięcznie. Jeśli jesteś zainteresowany nowymi rozwiązaniami, skorzystaj z usług biura rachunkowego.

Zmiany w wystawianiu faktur

Jednym z elementów, jaki zostanie zmieniony przez wdrażaną ustawę, będzie fakturowanie. Głównie ma dotyczyć to rozliczania kursu walut obcych przy fakturach korygujących bowiem, dotychczasowa ustawa w żaden sposób nie regulowała tej kwestii. Proponowane jest zatem wprowadzenie generalnej zasady przeliczania kursu walut dla korekty in plus oraz in minus. Oznacza to, że kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia.

Oprócz tego pakiet zmian zniesie obowiązek drukowanie dokumentów takich jak raporty fiskalne i dokumenty niefiskalne. Będzie to dotyczyło przedsiębiorców, którzy wykorzystują je do prowadzenia ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kas online w tym kas wirtualnych.

Zmiany w OSS i IOSS

Nowe przepisy to również zmiany dla osób, które korzystają z procedur OSS i IOSS. Według nowej ustawy podatnicy, którzy muszą złożyć korektę deklaracji, a nie są już w procedurze OSS lub IOSS będą składali korektę do państwa członkowskiego konsumpcji poza tą procedurą. Zmieni się również termin płatności podatku w tych procedurach. Od kwietnia, gdy termin płatności wypadnie w dzień wolny od pracy, należy zrealizować płatność właśnie w ten dzień.

Zmiana dla małego podatnika VAT

Kolejna istotną zmianą, jest znaczne zwiększenie limitu sprzedaży dla tzw. małego podatnika. W tym momencie status tez przysługuje podatnikom, których sprzedaż nie przekracza 1 200 000 euro. Wraz z nową ustawą od 1 kwietnia 2023 r. kwota ta zostanie zwiększona do 2 mln euro. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać ze stosowanie metody kasowej oraz rozliczenia kwartalnego VAT.

Zmiany dla podzielonej płatność

Mechanizm podzielonej płatności to kolejny aspekt, którego toczyć będą zmiany według Slim Vat 3. Według nowych przepisów rozszerzone zostaną możliwości korzystania ze środków gromadzonych na rachunkach VAT. Wprowadzi to możliwość regulacji z ich pomocą podatek od sprzedaży detalicznej, od wydobycia kopalin, podatek tonażowy, opłaty od środków spożywczych czy zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem.

Sankcje VAT według slim vat 3

Sankcje Vat są nakładane na podatników w sposób sztywny bez względu na stopnień, w jakim uchyla się swojego zobowiązania. Według nowej ustawy wprowadzone zostanie różnicowanie wysokości sankcji ze względu na okoliczności. Organy będą mogły swobodnie wyznaczać wysokość sankcji z uznania administracyjnego. Ta zmiana zostaje wprowadzona w związku z wyrokiem TSUE, w którym trybunał uznał, że system prawny w naszym kraju jest w tej kwestii niezgodny z prawem unijnym.

Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe

Aktualnie każdą Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów (WDT) należy wykazać w rozliczeniu za okres, w którym została wykonana. Ze względu na różne okresy rozliczeniowe postanowiono wprowadzić możliwość wykazania/skorygowania WDT w rozliczeniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oprócz tego projekt ustawy zakłada, że nie będzie konieczne posiadanie faktury z tytułu WNT w celu odliczenia podatku naliczonego. Faktura przestanie być formalnym wymogiem w odliczeniu podatku. Rozliczenie podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT będzie odbywało się w tym samym okresie rozliczeniowym.

Zmiany w rozliczaniu proporcji VAT

Ostatnią bardzo kluczową zmianą, która mocno ingeruje w system podatkowy, jest zmiana w rozliczaniu proporcji VAT. Zwiększeniu ma ulec kwota – z obecnych 500 zł do 10 tys. zł – pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, gdy tak naprawdę przekroczyła 98%. Dotyczy to osób, które stosują sprzedaż opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną podatkiem VAT. Nie będzie już konieczne ustalanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego protokołu prognozy oraz proporcji odliczenia. Co ważne będzie możliwe zrezygnowanie z dokonania korekty, jeżeli współczynnik będzie niższy od ustalonego o mniej niż 2 p. p. a kwota nie przekroczy 10 000 zł.

Pakiet Slim VAT 3 – podsumowanie

Celem wszystkich wyżej wymienionych zmian jest ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Jak większość tego typu przedsięwzięć na początku na pewno wprowadzi pewien chaos, dlatego lepiej zawczasu dobrze zapoznać się z możliwościami, jakie wprowadza. Jeśli prowadzisz działalność w Lublinie i chcesz dowiedzieć się więcej, co mogą oznaczać te zmiany dla Ciebie, zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego w Lublinie.

Najnowsze wpisy