Blog

Podatek liniowy dla lekarzy zatrudnionych w szpitalu

podatek liniowy dla lekarzy

Gdy lekarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale prowadzi również swoją własną działalność gospodarczą, może zastosować 19-procentowe opodatkowanie dochodów za pośrednictwem podatku liniowego. W takim przypadku jednak usługi, które oferuje w ramach swojej firmy, muszą się różnić od tych, które wykonuje na podstawie swojego zatrudnienia. W jaki sposób skorzystać z takiej możliwości?

Praca na etacie i działalność gospodarcza

Wielu lekarzy pracuje zarówno na etacie jak i prowadząc własną, jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczenie stosunku pracy w ten sposób nie jest zabronione przez prawo. Należy jednak pamiętać o możliwości występowania zakazu konkurencji jeśli pracuje się jako lekarz na etacie. Według prawa praca w ramach działalności gospodarczej jak i na etacie powinno wykluczać możliwość rozliczenia przychodu podatkiem liniowym. Okazuje się jednak, że jest to możliwe. Wszystko zależy od tego, jakie czynności wykonuje lekarz w ramach praktyki lekarskiej.  

Praca na etacie i działalność gospodarcza a składki zdrowotne

Jednoczesne wykonywanie pracy na etacie w gabinecie lekarskim oraz prowadzenie działalności gospodarczej powoduje, że w przypadku gdy przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie na etacie równe lub przekraczające płacę minimalną, jest on zobowiązany do opłacenia wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wymiar etatu nie ma tu znaczenia, liczy się jedynie kwota otrzymywanego wynagrodzenia na etacie, która musi być równa lub wyższa od aktualnie obowiązującej płacy minimalnej.

Od 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu, przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne podatkowe oraz podatek liniowy są zobowiązani do opłacania składek zdrowotnych, których podstawą wymiaru jest dochód osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Stawka składki zdrowotnej wynosi 9% dla przedsiębiorców korzystających ze zasad ogólnych, a 4,9% dla przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu podatkiem liniowym. Ponadto aktualne przepisy całkowicie likwidują możliwość odliczenia składek zdrowotnych od podatku, niezależnie od wybranej formy opodatkowania.

Podatek liniowy – czym jest ta forma opodatkowania?

Podatek liniowy to rodzaj podatku dochodowego, który polega na pobieraniu stałej stawki podatkowej od całości uzyskanego przez podatnika dochodu. Oznacza to, że nie ma progu podatkowego ani stopniowo zmieniających się stawek podatkowych w zależności od wysokości dochodu. Podatek liniowy stosowany jest w niektórych krajach, np. w Polsce. W Polsce stawka podatku liniowego wynosi 19% i obowiązuje dla wszystkich podatników, którzy nie wybrali innej formy opodatkowania (m.in. na zasadach ogólnych, na ryczałcie lub podatku dochodowego według skali podatkowej).

Co musi spełnić podatnik, by w takiej sytuacji móc skorzystać z opodatkowania liniowego?

Jak już wspomnieliśmy lekarz, może również rozliczać się na zasadzie podatku liniowego, będąc jednocześnie zatrudnionych w ramach umowy o pracę i prowadząc działalność. Musi jednak spełnić pewien kluczowy warunek. Aby opodatkować przychód z działalności gospodarczej w wyżej wymieniony sposób, lekarz nie może w ramach stosunku pracy wykonywać tożsamych czynności jak usługi świadczone na działalności. 

Określa to ustawa – zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT podatek liniowy nie przysługuje przedsiębiorcy, który świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku, w którym w tym samym zakresie świadczył dla niego usługi ze stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Jeśli jednak lekarz wykonuje czynności różne lub tylko pokrywające się, których nie można uznać za tożsame, istnieje możliwość opodatkowania liniowego. 

Kiedy opłaca się korzystać z opodatkowania w ramach podatku liniowego? 

Będąc lekarzem i pracując dla różnych podmiotów opieki zdrowotnej, warto przeanalizować dostępne możliwości w zakresie opodatkowania. Czasami może okazać się, że warto zmienić jego formę. Warto w tym celu skontaktować się z biurem rachunkowym, które pomoże dobrać opodatkowanie w formie takiej, która będzie korzystna. Przejścia na podatek liniowy może być opłacalny wówczas gdy wynagrodzenie roczne nie jest niższe niż 200 tys. zł. Dodatkowo warto rozliczać się samodzielnie oraz nie korzysta się z różnych ulg na dzieci, ponieważ ten podatek nie umożliwia ich odliczenia. W przypadku pracy na B2B oraz na etacie istnieje możliwość uwzględnienia większości ulg w zeznaniu rocznym.

Najnowsze wpisy