Blog

Polski Ład 2.0 – przegląd najważniejszych zmian

1 lipca 2022 wszedł w życie Polski Ład 2.0, który znacznie zmienił pierwszą wersję rewolucyjnego systemu podatkowego, obowiązującą od 1 stycznia 2022. Oto przegląd najważniejszych zmian:

PIT 12% zamiast 17%

Największą zmianą jest obniżenie podstawowej stawki podatku PIT do 12% z 17%. Przed 1 lipca 2022 wynosiła 17%. Stawka 12% będzie obowiązywać do limitu pierwszego progu czyli do kwoty 120.00,00. Dochody osiągnięte w drugim progu podatkowym są opodatkowane 32%. Kwota wolna od podatku pozostała bez zmian, wynosi 30.000,00.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ten skomplikowany mechanizm jakim było naliczanie ulgi dla klasy średniej został całkowicie zlikwidowany. Powodował on liczne problemy, pracownicy mieszczący się we wskazanych limitach (5.700 – 11.140 miesięcznie) mieli nie stracić na Polskim Ładzie. W praktyce pojawiło się szereg wątpliwości, m.in. komuś ulga mogła przysługiwać w rozliczeniu miesięcznym, ale w rozliczeniu rocznym mógłby ją stracić i musiałby w efekcie dopłacić różnicę podatku.

Odliczanie składki zdrowotnej

Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową. Osoby rozliczające się wg skali podatkowej zostały wyłączone z tej preferencji (ponieważ de facto zyskały na obniżeniu podatku z 17% na 12%). Tzw. „liniowcy” mogą zaliczyć w danym roku podatkowym zapłacone składki zdrowotne w koszty uzyskania przychodów do limitu 8.700,00. Podatnicy rozliczający się wg ryczałtu mogą z kolei obniżyć przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych w danym roku podatkowym. Natomiast osoby na karcie podatkowej mogą pomniejszyć podatek o 19% składki zdrowotnej zapłaconej w danym roku podatkowym.

Możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 rok

Wprowadzenie istotnych zmian w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 spowodowało, że wielu przedsiębiorców, którzy dokonali zmiany formy opodatkowania od 1 stycznia 2022 (biorąc pod uwagę przepisy podatkowe obowiązujące właśnie od 1 stycznia 2022), zorientowało się, że mogą na tych zmianach stracić. Dlatego ustawodawca przewidział możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku 2022 oraz dokonanie zmiany w zeznaniu rocznym składanym za 2022 rok.

W związku z powyższym przedsiębiorcy rozliczający się wg:

  • podatku liniowego mogą przejść na skalę podatkową za cały 2022 rok,
  • ryczałtu mogą przejść na skalę podatkową za cały 2022 rok,
  • ryczałtu mogą przejść na skalę podatkową za okres 07.2022-12.2022

W przypadku przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem, możliwe będzie rozliczenie ich za cały rok według zasad ogólnych. Wyboru skali będzie można dokonać w zeznaniu rocznym.

Jeśli szukasz biura rachunkowego, które sprawni poradzi sobie z nowym prawem podatkowym w Polskim Ładzie, sprawdź naszą ofertę – księgi rachunkowe

Najnowsze wpisy