Blog

Sprawozdania GUS – sprawozdania do głównego urzędu statystycznego

sprawozdania gus

W Polsce Główny Urząd Statystyczny pełni funkcję zbierania i analizowania danych, które pomogą w zrozumieniu dynamiki kraju. Obowiązek składania sprawozdań przez podmioty prawne jest ściśle ustalony przez prawo, i nie podlega zmianie. Co obejmują sprawozdania GUS? Jaka jest kara za niewypełnienie tego obowiązku? Czy formularz można wypełnić i złożyć drogą on-line? Jak może w tym pomóc biuro rachunkowe?

Sprawozdania GUS – czym są?

Sprawozdania GUS, czyli Głównego Urzędu Statystycznego to pisma, które informują przedsiębiorców o konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy. Obejmuje ona między innymi roczne sprawozdanie o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, czasie pracy czy warunkach zatrudnienia. W praktyce chodzi o to, że GUS zbiera i analizuje dane, aby uzyskać pełny obraz sytuacji gospodarczej. Są to dane, takie jak:

 • daty urodzenia
 • kraj urodzenia i miejsce urodzenia
 • PESEL
 • obywatelstwo
 • płeć
 • narodowość
 • stan cywilny
 • pochodzenie etniczne i rasowe
 • adres miejsca pracy
 • stan zdrowia
 • stopień niezdolności do pracy
 • zawód
 • wynagrodzenie
 • wykształcenie

Kto musi składać sprawozdania GUS? – obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek składania sprawozdań do GUS obejmuje różne podmioty gospodarcze, niezależnie od ich formy prawnej czy rozmiaru. To nie tylko osoby prawne, ale także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Decyzja o tym, czy dany podmiot jest objęty badaniem GUS często zależy od specyfiki branży, w której działa oraz liczby zatrudnionych osób. Te kryteria wpływają na zakres danych, jakie muszą zostać dostarczone w sprawozdaniach. O obowiązku złożenia sprawozdania jednostka zostanie poinformowana listem wysłanym na adres e-mail podany przy zakładaniu konta na Portalu Sprawozdawczym GUS

Jak złożyć sprawozdanie do GUS?

Po wejściu na swoje konto w Portalu Sprawozdawczym jednostka odpowiedzialna za sprawozdanie ma opcję uzupełnienia dostępnego formularza raportowego w sposób elektroniczny, co jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej obowiązującym w bieżącym roku. W razie pytań w sprawach merytorycznych należy skorzystać z listy osób do kontaktu wyznaczonych dla poszczególnych sprawozdań na stronie Portalu Sprawozdawczego. 

Jakie kary za niezłożone sprawozdania GUS?

Art.30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, określa, że Podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do: przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy dostali komunikat od GUS są zobowiązani do tego działania. Brak wykonania tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności na okres do 2 lat.

Najnowsze wpisy