Blog

Zbliża się termin składania sprawozdań finansowych i CIT-8 za rok 2023!

CIT-8

Tak jak co roku, do końca marca każda firma, która prowadzi działalność jako osoba prawna lub przedsiębiorca, który prowadzi księgę rachunkową np. ze względu na wysokość przychodów, musi złożyć sprawozdanie finansowe. Tak samo wygląda sytuacja ze składaniem zeznania CIT-8 przez osoby prawne. Zarówno w pierwszej jak i drugiej sytuacji termin złożenia dokumentów to 31.03.2024 r. 

Sprawozdania finansowe – co musisz wiedzieć?

Sprawozdanie finansowe to podstawowy dokument, który przedstawia sytuację finansową firmy. Każdy przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość ma obowiązek przygotować takie sprawozdanie za poprzedni rok podatkowy. Dokument ten składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej zawierającej między innymi opis zasad (polityki) rachunkowości.

CIT-8 – kiedy trzeba się z tym uporać?

Formularz CIT-8 to deklaracja podatkowa dla podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Dotyczy to zarówno spółek z o.o., jak i akcyjnych oraz innych jednostek, które są zobowiązane do płacenia tego podatku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, CIT-8 jest deklaracją, którą muszą składać:

  • osoby prawne, czyli spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie oraz stowarzyszenia,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki nieposiadające osobowości prawnej, posiadające siedzibę lub zarząd poza granicami Polski, pod warunkiem że zgodnie z przepisami danego kraju traktowane są jako osoby prawne i podlegają w nim opodatkowaniu całości dochodów,
  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli spółki znajdujące się na etapie pomiędzy zawarciem umowy spółki a uzyskaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców,
  • wspólnoty mieszkaniowe oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z wyjątkiem podmiotów bez osobowości prawnej).

Termin składania deklaracji CIT-8 i sprawozdania finansowego

Podobnie jak w przypadku sprawozdań finansowych, termin składania deklaracji CIT-8 za rok 2023 również przypada na 31 marca 2024 roku. Do tego dnia podatnicy są zobowiązani do dokonania kalkulacji podatku należnego, sporządzenia deklaracji i przekazania jej do właściwego urzędu skarbowego.

Według informacji udzielonych przez Ministerstwo Finansów wszelkie formularze związane z CIT powinny zostać złożone najpóźniej do końca marca 2024 roku. Jednakże, biorąc pod uwagę, że ostatni dzień tego miesiąca wypada w niedzielę, krytyczna data dla przekazania dokumentów CIT-8 oraz innych formularzy CIT przesuwa się na 2 kwietnia 2024 roku.

Deklarację CIT-8 należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje CIT. Ważne jest, aby pamiętać, iż podpis na zeznaniu musi być kwalifikowany, co wyklucza możliwość użycia profilu zaufanego czy przesłania dokumentu przez platformę ePUAP.

Sprawozdanie finansowe można wysłać za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl – „Bezpłatne zgłaszania dokumentów finansowych”. Dzięki temu zostanie ono przesłane bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Jak uniknąć pomyłek?

  1. Zaplanuj z wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni moment z przygotowaniem dokumentów. Planowanie z wyprzedzeniem może pomóc uniknąć błędów i pośpiechu.
  2. Skorzystaj z pomocy profesjonalistów – rozważ skorzystanie z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, którzy pomogą Ci prawidłowo przygotować i złożyć wszystkie dokumenty.
  3. Sprawdź wszystkie dane – przed złożeniem sprawdź dokładnie wszystkie dane w sprawozdaniach finansowych i deklaracjach. Błędy mogą prowadzić do niepotrzebnych korekt i komplikacji.

Podsumowanie

Termin 31 marca 2024 roku jest ważną datą dla przedsiębiorców w kontekście złożenia sprawozdań finansowych oraz deklaracji CIT-8 za rok 2023. Warto zaznaczyć go czerwonym kolorem w kalendarzu i odpowiednio wcześniej zacząć przygotowania, aby uniknąć stresu i ewentualnych błędów. Pamiętaj, że terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych i rachunkowych to nie tylko uniknięcie sankcji, ale również świadectwo dobrze prowadzonej działalności gospodarczej. 

Chcesz mieć pewność, że wszystkie deklaracje i zobowiązania Twojej firmy zostaną przesłane na czas? Oddaj księgowość swojej firmy w dobry ręce i zleć jej prowadzenie do naszego biura rachunkowego

Najnowsze wpisy