Blog

Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022 rok do 2 maja

wsteczna zmiana formy opodatkowania

Wprowadzenie Polskiego Ładu wniosło szereg nowych regulacji do prawa podatkowego w naszym kraju. Jedną z takich zmian jest możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 rok wstecz. Zmiana formy opodatkowania może być trudnym tematem dla wielu przedsiębiorców oraz wprowadzić spory dylemat. Czy warto zmienić formę opodatkowania? Kto może to zrobić? Czy przejście na skalę podatkową się opłaca? Dlaczego warto skonsultować zmianę z biurem rachunkowym?

Czym jest zmiana formy opodatkowania?

Polskie prawo umożliwia coroczną zmianę formy opodatkowania działalności. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru innego sposobu opodatkowania nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym podatnik osiągnął dochód/przychód. Wyjątkowo w tym roku zasady zmiany formy opodatkowania zostały zmodyfikowane tak, aby osoby, które wybrały opodatkowanie ryczałtem lub podatkiem liniowym, mogły zmienić formę opodatkowania za rok 2022 na skalę podatkową.

Kto może skorzystać z wyboru formy opodatkowania wstecz?

Wsteczna zmiana formy opodatkowania dochodu jest możliwa w przypadku osób, które wcześniej wybrały na rok 2022 opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem. Możliwość zmiany formy pozwala przejść z ryczałtu i podatku liniowego na skalę podatkową.

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania ryczałtem?

Zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową należy dokonać do 2 maja 2023 roku. Każdy, kto prowadzi działalność i gospodarczą i opodatkowany był ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym, może to zrobić poprzez odpowiednie zawiadomienie w zeznaniu rocznym.

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową a składka zdrowotna

Każdy, kto prowadził działalność opodatkowaną ryczałtem lub wybrał podatek liniowy i zdecydował się na wybór skali podatkowej, musi pamiętać, że będzie musiał przeliczyć składkę zdrowotną. Jeśli nastąpi zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową, konieczne będzie złożenie rozliczenia rocznej składki zdrowotnej do ZUS-u, obliczonej według zasad obowiązujących dla skali podatkowej. Wysokość składki zostanie obliczona jako 9% osiągniętego dochodu z całego roku 2022.

Podsumowanie

Zmiana formy opodatkowania za rok 2022 może okazać się korzystna dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji o zmianie wstecznie formy opodatkowania warto zasięgnąć porady w biurze rachunkowym. Z wielu względów nie wszystkim podatnikom zmiana formy opodatkowania może się opłacić.

Najnowsze wpisy