Blog

Zmiany dotyczące małych podatników w 2024 roku – VAT, PIT, CIT

zmiany dotyczące małych podatników

2024 rok przewiduje zmiany dla małych podatników, które wpłyną na sposób, w jaki prowadzą swoje działalności gospodarcze. Wszystkie te zmiany mają na celu wsparcie i usprawnienie działalności wszystkich małych przedsiębiorstw w Polsce. Co zmieni się mały podatnik vat 2024? Jakie limity czekają małych podatników? Skorzystaj z preferencji małego podatnika z naszym biurem rachunkowym.

Kim jest mały podatnik w 2024 roku? – definicja małego podatnika

W kontekście przepisów o VAT zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, termin „mały podatnik” odnosi się do podmiotu, który w ostatnim roku podatkowym osiągnął wartość sprzedaży (uwzględniając podatek) nieprzekraczającą sumy wyrażonej w złotych, która jest równowartością 2 000 000 euro.

Limit podatkowe dla małych podatników VAT na rok 2024

Podstawą do określenia limitu wartości sprzedaży dla małych podatników VAT na rok 2024 jest kurs euro ustalony w pierwszym dniu roboczym października 2023 roku, czyli 2 października. Wynosi od dokładnie 4,6091 zł za euro zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2023). Dla większości podatników VAT, limit ten wynosi 9 218 000 zł, co jest równowartością 2 000 000 euro. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki. Dla przedsiębiorstw maklerskich czy zarządzających funduszami limit wynosi 207 000 zł, czyli 45 000 euro.

PIT, CIT i VAT – nowe limity od 2024 r.

Jakie są nowe limity podatkowe dla małego podatnika? Warunkiem klasyfikacji do statusu małego podatnika PIT/VAT jest osiąganie ograniczonego obrotu rocznego. Osoba podlegająca temu reżimowi ma możliwość korzystania z kasowej metody rozliczenia VAT, która opiera się na zasadzie odprowadzania podatku od wartości dodanej po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta, a także na odliczaniu podatku VAT od swoich zakupów po dokonaniu faktycznej zapłaty dostawcom. Co więcej, mały podatnik ma prawo do stosowania jednorazowej amortyzacji oraz może skorzystać z kredytu podatkowego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. Aby określić limit, do którego podatnicy CIT mogą rozliczać się jako mały podatnik, również wykorzystuje się średni kurs euro. Obecnie obowiązujący limit sprzedaży dla małych podatników CIT wynosi 2 miliony euro.

Ile wynosi limit amortyzacji w 2024 roku?

Mali podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie swojej działalności gospodarczej, mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od początkowej wartości swoich środków trwałych, które są przyporządkowane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Ograniczenie w tej kwestii wynosi łącznie do 50 000 euro w roku podatkowym. Aby przeliczyć ten limit na polskie złotówki, stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października. Wynik jest zaokrąglany do najbliższej wartości podzielnej przez 1000, na przykład w przeliczeniu na złotówki, limit wynosi 230 000 zł.

Czy przez zmiany w małym podatniku VAT podwyższy się limit SLIM VAT?

Wprowadzenie zmian w ustawie o VAT spowodowało, że od 1 lipca 2023 roku, w wyniku tych przepisów, limit obowiązujący małych podatników VAT uległ powiększeniu. Wcześniej wynosił on 1,2 mln euro, natomiast obecnie, zgodnie z nowymi regulacjami został podniesiony do 2 mln euro. Oznacza to, że podatnicy VAT, których obroty roczne nie przekraczają 2 mln euro, mogą teraz korzystać z ulg i uproszczeń przewidzianych dla małych podatników VAT.

Zmiany u małych podatników – podsumowanie

Rok 2024 przynosi ze sobą nowe wyzwania i określone limity, które będą miały istotne znaczenie dla małych przedsiębiorstw w zakresie korzystania z ulg i preferencji dla podatników. Aby móc skorzystać z tych korzyści, przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do nowych limitów wartości sprzedaży i przychodu. W przypadku większości podatników VAT, limit wynosi 9 218 000 zł. Również mówiąc o podatnikach PIT i CIT – obowiązuje ten sam limit, który trzeba będzie uwzględnić w rozliczeniach podatkowych. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć nowe zmiany, skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym. Nasz zespół chętnie udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania i pomoże zrozumieć, co zmienia się w Twoim biznesie w związku z nowymi przepisami.

Najnowsze wpisy