Blog

Zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej. Co się zmieni?

zmiany w pracy zdalnej

Razem z nowym rokiem kalendarzowym w życie wejdą nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Według nich m.in. praca zdalna może być wykonywana w tej formie całkowicie lub częściowo a pracodawca ma obowiązek zapewnić niezbędne do wykonywania pracy zdalnej materiały i narzędzia pracy. Co najważniejsze jednak przepisy wprowadzają po raz pierwszy definicję tego rodzaju pracy do kodeksu. Co jeszcze zmieni się w związku z nowelizacją ustawy kodeksu pracy?

Praca zdalna na stałe w kodeksie pracy

Dotychczas kodeks pracy nie uwzględniał pracy zdalnej jako takiej. Widniała ona w prawie jako tzw. telepraca. Nowelizacja kodeksu pracy, która wejdzie w życie z nowym rokiem, wprowadza do kodeksu na stałe, definicję pracy zdalnej.

Definicja pracy zdalnej według kodeksu pracy

Jak więc nowe przepisy o pracy zdalnej ją definiują? Jest to praca która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jakie nowe przepisy przyniesie nowy kodeks pracy?

Do najważniejszych zmian, jakie wprowadzi nowelizacja ustawy, zaliczamy:

  • Tryb pracy zdalnej będzie można ustalić podczas zawierania umowy o pracę lub w trakcie jej trwania z inicjatywy każdej ze stron stosunku pracy. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
  • Praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Nie dłużej niż 24 dni w roku kalendarzowym.
  • Każda ze stron będzie mogła wiążąco wycofać się, z wykonywania pracy zdalnej.
  • Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej osobom wychowującym dzieci do 4 roku życia, osobom z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.
  • Praca zdalna może być polecona przez pracodawcę, podobnie jak teraz, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego.
  • Pracodawca będzie miał obowiązek określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie.
  • Uregulowanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną.

Zmiany w wykonywaniu pracy zdalnej – podsumowanie

Nowe przepisy kodeksu pozwalają na wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo zdalnie. Jest to olbrzymia zmiana względem dotychczasowych przepisów, która jednak wymaga konkretnego przygotowania. Warto więc dokładnie zapoznać się z nowymi przepisami zarówno jeśli jest się pracodawcą, pracownikiem lub biurem księgowym obsługującym kadry i płace.

Najnowsze wpisy