Blog

Zmiany w limitach sprzedaży E-commerce i imporcie towarów w 2024 roku

zmiany w limitach sprzedaży e-commerce

Nowe regulacje są odpowiedzią na dynamicznie rozwijającą się branżę e-commerce oraz zmieniające się potrzeby związane z importem towarów. Jednak takie zmiany z pewnością wpływają na przedsiębiorców, którzy muszą dostosować swoją działalność do nowych wymogów regulacyjnych. Co tak naprawdę się zmienia? Jak wprowadzić te zmiany do swojego biznesu – skorzystaj z pomocy biura rachunkowego.

Import towarów i sprzedaż e-commerce – co się zmieni w 2024 r?

W 2024 roku planowane są znaczące korekty w obszarze limitów dotyczących e-commerce i importu towarów. Z pewnością okaże się to ważną kwestią wpływającą na działalność wielu przedsiębiorców związanych z branżą e-commerce. Obowiązująca ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) wyznacza konkretne limity w euro. Aby zrozumieć te limity, należy przeliczyć je na polskie złotówki, korzystając z oficjalnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Co to oznacza dla przedsiębiorców z działalności e-commerce?

Nadchodzące zmiany wymagają od przedsiębiorców w branży e-commerce bardziej szczegółowej uwagi i dostosowania do nowych regulacji. W kontekście obniżonych limitów, firmy działające w tym sektorze będą zmuszone do bardziej precyzyjnego zarządzania swoimi operacjami. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie kontroli nad obrotem towarów i usługami w tej dziedzinie oraz zagwarantowanie zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Jaki jest kurs euro podany przez Europejski Bank Centralny?

W roku 2023 pierwszego dnia roboczego października przypadającego na 2 dzień tego miesiąca Europejski Bank Centralny dokonał publikacji oficjalnego kursu euro, ustalając go na dokładnie 4.6123 polskich złotych za każde 1 EUR. Jako wyznacznik wartości euro w stosunku do polskiego złotego kurs ten stanowił bazę dla obliczeń, które wpłynęły na ustalenie limitów sprzedaży e-commerce oraz importu towarów na nadchodzący rok podatkowy 2024. Ostatecznie stanowiło to ważny punkt odniesienia dla dalszych działań biznesowych i planowania finansów w tym sektorze na rok 2024.

Jak zmiany limitów sprzedaży i importu towarów wyglądają w praktyce?

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione informacje, przedstawiamy spis istotnych zmian, które będą obowiązywały już od 2024 roku:

 • Zgodnie z art. 7a. ust. 1 ustawy o VAT, jeśli podatnik ułatwia sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej, nieprzekraczającej kwoty odpowiadającej 150 euro wyrażonej w złotych, poprzez wykorzystanie interfejsów elektronicznych, takich jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne narzędzia, to taka sprzedaż uważana jest za dostawę dokonaną przez tego podatnika.
 • Zwolnienie z podatku importu dotyczy towarów, z wyjątkiem tych opodatkowanych podatkiem akcyzowym, importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej równowartości 150 euro. Warunki zwolnienia obejmują:
  • Deklarację podatku od wartości dodanej należnego z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych w procedurze szczególnej w rozdziale 9.
  • Przekazanie organowi celnemu ważnego numeru identyfikacyjnego VAT, zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom.
 • Zwolnienie od podatku dotyczy importu prezentów zwyczajowo wręczanych z okazji zawarcia małżeństwa przez osoby, o których mowa w ust. 1, przesyłanych przez osoby zamieszkujące w państwie trzecim. Warunkiem jest, że wartość każdego prezentu nie przekracza równowartości 1000 euro wyrażonej w złotówkach.
 • Zwolnienie z VAT obejmuje import towarów, które są umieszczone w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczone dla innej osoby fizycznej na terenie kraju. Warunkiem jest, że wartość przesyłki nie przekracza równowartości 45 euro wyrażonej w złotych. Aby skorzystać z tego zwolnienia, przesyłka musi spełniać następujące kryteria:
  • Ilość i rodzaj towarów nie wskazują na charakter handlowy.
  • Odbiorca nie musi płacić opłat nadawcy w związku z dostawą przesyłki.
  • Przesyłka ma charakter okazjonalny.
 • Zwolnienie z VAT dotyczy importu towarów, które podróżny przewozi w swoim osobistym bagażu z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Aby skorzystać z tego zwolnienia, towarów tych nie można traktować jako towarów handlowych, a ich łączna wartość nie może przekraczać równowartości 300 euro. Jednak w przypadku podróżnych korzystających z transportu lotniczego i morskiego, wartość ta może wynosić 430 euro.
 • Kiedy mówi się o „sprzedaży na odległość towarów importowanych”, oznacza to sprzedaż towarów importowanych z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, wyrażonej w złotych.
 • W przypadku importu towarów, z wyjątkiem towarów podlegających akcyzie, będących przedmiotem sprzedaży na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości nieprzekraczających 150 euro, zakończonych na terytorium kraju, „osoba odpowiedzialna za pobór podatku” może zadeklarować podatek pobrany z tytułu importu towarów w miesięcznych deklaracjach.

Niższe limity sprzedaży e-commerce – podsumowanie

Jesteś przedsiębiorcą e-commerce i potrzebujesz pomocy związanej z nowymi limitami dotyczącymi importu towarów i sprzedaży e-commerce? Skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym. Pomożemy Ci zrozumieć nowe limity, i wprowadzić je do Twojej działalności.

Najnowsze wpisy