Kadry i płace

Kadry i płace

 

Zapewniamy pełną obsługę spraw związanych z zatrudnianiem pracowników i rozliczaniem z ZUS, Urzędem Skarbowym.
Nasze usługi obejmują m.in. prowadzenie i sporządzanie :

  • akt osobowych,
  • umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
  • list płac,
  • deklaracji rozliczeniowych do ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON,
  • raportów do ZUS, GUS,

Ponadto reprezentujemy podatnika przed ZUS (także obsługujemy kontrole),
jak również przygotowujemy formularze aktualizujące informacje o podmiotach.

Obsługi kadr i płac dokonujemy zarówno w siedzibie BBR Sp. z o.o. jak i w biurze Zleceniodawcy.