KPiR Lublin

W ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zapewniamy m.in.:

 • Jako biuro podatkowe w Lublinie zajmujemy sie prowadzeniem PKPiR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
 • sporządzenie planu amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie transakcji krajowych i zagranicznych zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych,
 • wysyłanie deklaracji oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży w formacie JPK do organów podatkowych,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych,
 • ocenę merytoryczną i księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie transakcji w walutach obcych i wyliczanie różnic kursowych,
 • sporządzanie raportów z działalności,
 • sporządzanie i wysyłanie rocznych zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • sporządzanie formularzy aktualizujących informacje o podmiocie,
 • reprezentację podatnika przed Urzędem Skarbowym,
 • bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie księgowości i podatków
KPiR Lublin

Powiązane wpis

Szukasz profesjonalnej obsługi księgowej?

Chcesz zmienić biuro rachunkowe?

Zadzwoń lub napisz do nas!