Księgi rachunkowe Lublin

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniamy m.in.:

 • Jako biuro rachunkowe w Lublinie zajmujemy się opracowywaniem i wdrożeniem sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
 • ewidencję dowodów księgowych według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości,
 • sporządzenie planu amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie transakcji krajowych i zagranicznych zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych,
 • wysyłanie deklaracji oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży w formacie JPK do organów podatkowych,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych,
 • ocenę merytoryczną i księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie transakcji w walutach obcych i wyliczanie różnic kursowych,
 • sporządzanie zestawienia niezapłaconych zobowiązań i należności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości w języku polskim i angielskim,
 • sporządzanie raportów z działalności w układzie indywidualnie ustalonym dla firmy,
 • sporządzanie i wysyłanie rocznych zeznań podatkowych (CIT-8, CIT-10Z, PIT-36, PIT-36L, PIT-8AR, IFT-1R, IFT-2R),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • sporządzanie formularzy aktualizujących informacje o podmiocie,
  reprezentację podatnika przed Urzędem Skarbowym,
 • bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie księgowości i podatków
Księgi rachunkowe lublin

Powiązane wpis

Szukasz profesjonalnej obsługi księgowej?

Chcesz zmienić biuro rachunkowe?

Zadzwoń lub napisz do nas!