Polityka prywatności i cookies

Definicje i objaśnienia używanych pojęć

 • Administrator– oznacza BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. , ul. Konopnicka 5/2A, 20-022 Lublin, tel.(081) 533-20-22, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies (z ang. cookies – ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki Cookies składają się z szeregu liter i cyfr, w których zapisane są różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować wyświetlane na stronie internetowej informacje do indywidualnych preferencji Użytkownika, a charakteryzowane są przez oznaczenie strony internetowej z której pochodzą, określenie czasu przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer nadany plikowi Cookies.
 • Cookies Administratora (własne – tzw. first parties cookies) – oznacza pliki Cookies bezpośrednio zamieszczane w Serwisie przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne (tzw. third – parties cookies) – oznacza pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora (podmioty zewnętrzne), za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Generalnie są to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z Administratorem.
 • Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://bbr.com.pl, w ramach którego są wyświetlane użytkownikowi treści, a także świadczone usługi drogą elektroniczną
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cookies
Informacje, w tym dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies służą wyłącznie uzyskaniu możliwości wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Pliki Cookies nie służą identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie nie może zostać ustalona czyjakolwiek tożsamość. Dane pozyskane z plików Cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi przez Administratora. Pliki Cookies nie powodują także zmian konfiguracyjnych w Urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych Urządzeniach, a domyślne parametry plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Specyfikacja plików Cookies wykorzystywanych przez Administratora
Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

 • • Cookies sesyjne (tzw. session cookies) – pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika przez okres korzystania przez Użytkownika z przeglądarki (sesji). Po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu danej sesji) lub wylogowaniu się z Serwisu zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 • • Cookies trwałe (tzw. persistent cookies) – pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania – przez określony przez Administratora czas (wyboru tego czasu można również dokonać w ustawieniach przeglądarki) lub bez ograniczenia tego czasu. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tych plików z Urządzenia Użytkownika. Dzięki Cookies trwałym korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.).

Zarówno w przypadku Cookies trwałych, jak i w przypadku Cookies sesyjnych ich mechanizm nie pozwala na pobranie jakichkolwiek danych osobowych bądź informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Zakres wykorzystywania plików Cookies
Część plików Cookies jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub/i zapewnienia funkcjonalności Serwisu, którą zainteresowany jest Użytkownik.
Pliki Cookies pełnią istotne funkcje dla działania całego Serwisu: służą wzbogaceniu i zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności Serwisu poprzez dostosowanie go do preferencji Użytkownika; a także poprzez tzw. Cookies reklamowe umożliwiają uzyskiwanie przychodów przez właściciela Serwisu, co bezpośrednio przekłada się na możliwość inwestowania w rozwój Serwisu, stałego ulepszania jego oferty i funkcjonalności.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies m.in. do:

 • konfiguracji Serwisu, tj. do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych wymagań Użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkownika między innymi poprzez rozpoznanie Urządzenia Użytkownika, jego lokalizacji, zapamiętywania ustawień Użytkownika, historii odwiedzonych stron oraz dostosowanego do preferencji Użytkownika sposobu wyświetlania stron internetowych Serwisu, w oparciu o dokonaną przez Użytkownika personalizację;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 • ograniczenia konieczności powtórnego logowania się Użytkownika na podstronach Serwisu;
 • umożliwienia weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki używanej przez Użytkownika;
 • weryfikacji źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
 • analizy struktury korzystania z Serwisu w ramach anonimowych ankiet, których tworzenie nie wymaga identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników, co w perspektywie pozwala na stałe ulepszanie funkcjonalności Serwisu i jego zawartości, zgodnie z potrzebami Użytkowników w oparciu o statystyki sposobu korzystania przez nich z Serwisu;
 • zwiększenia bezpieczeństwa Urządzeń Użytkownika oraz poprawności działania Serwisu;
 • marketingowo: do dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach jak i w sieci reklamowej naszych partnerów:
 • Google, więcej informacji przeczytasz tutaj: Zasady Google ADS: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=pl.
 • analitycznie: wykorzystując pliki cookie m.in. tworzymy lepsze treści, zbiorcze statystyki, które pomagają nam zrozumieć zachowanie użytkowników i dopasować lepiej nasz serwis. Korzystamy z narzędzia Google Analytics – więcej informacji o tych plikach przeczytasz tutaj: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/.

Przy wykorzystaniu plików Cookies Zewnętrznych Administrator może także:

 • prezentować treści multimedialne na stronach internetowych Serwisu pobieranych z zewnętrznych serwisów internetowych;
 • prezentować ogłoszenia reklamodawców, które mają charakter spersonalizowany i z dużym prawdopodobieństwem mieszczą się w zakresie preferencji i zwyczajów Użytkowników;
 • ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 • wykorzystywać funkcje interaktywne w celu udostępnienia Użytkownikom narzędzi chat oraz popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

Prawa Użytkownika związane z plikami Cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik ma jednak możliwość ograniczenia lub wyłączenia automatycznego dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania. Zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych użytkowników w rozumieniu art. 4 RODO jest BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. , ul. Konopnicka 5/2A, 20-022 Lublin, tel.(081) 533-20-22.
 2. Dane użytkowników są przetwarzane na podstawie:
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest rozpatrywanie pytań i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celach związanych z dostosowaniem treści w Serwisie, a także marketingowych z wykorzystaniem cookies na podstawie zgody wyrażonej poprzez zaakceptowanie ustawień technicznych Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest promocja własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wygaśnięcia cookies lub ustania celu,
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i zgodnie z art. 15-22 RODO – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem.
 4. Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie bez wpływu a przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem, wystarczy skontaktować się z Administratorem.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi na proces przetwarzania do Prezesa UODO.
 6. Dane mogą być udostępniane operatorom technologii cookies, a także podmiotom zapewniającym poprawne działanie Serwisu.
 7. Dane mogą być transferowane poza EOG w związku z przekazywaniem danych do Google, a w dalszej kolejności jego partnerom. Spółka przystąpiła do programu tarcza prywatności UE-USA oraz otrzymała certyfikat potwierdzający realizowania przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym realizowanie praw osób, których dane dotyczą zgodnie z wymaganiami przepisów RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, w szczególności Użytkownik może zablokować pliki cookies oraz podobne technologie.