Blog

Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej w CEIDG

Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej

Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej? Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej to istotna decyzja, która może mieć znaczący wpływ na koszty prowadzenia firmy oraz jej rentowność. Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania, a wybór tej odpowiedniej może być kluczowy dla sukcesu ich działalności. W tym artykule przedstawię kroki niezbędne do zmiany formy opodatkowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz inne ważne aspekty związane z tym procesem.

Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej?

Zmiana formy opodatkowania w CEIDG jest procesem stosunkowo prostym. Wymaga jednak od przedsiębiorcy złożenia odpowiedniego „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego”. Aby dokonać zmiany, wniosek o zmianę danych w CEIDG można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony CEIDG, korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. 

Jakie są formy opodatkowania działalności?

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania:

  • Podatek liniowy – stała stawka podatku od dochodu, niezależnie od jego wysokości.
  • Skala podatkowa – progresywna stawka podatkowa, zwiększająca się wraz ze wzrostem dochodu.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stały procent od przychodu, niezależnie od kosztów uzyskania przychodu.
  • Karta podatkowa – stawka ustalana indywidualnie, zależna od rodzaju działalności i liczby zatrudnionych osób.

Chcesz zmienić formę opodatkowania, uważaj na terminy

Decyzję o zmianie formy opodatkowania należy podjąć z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla większości form opodatkowania, wniosek o zmianę należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Zmiana formy opodatkowania poza CEIDG – pisemne oświadczenie

W niektórych przypadkach, np. przy zmianie na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, konieczne może być złożenie pisemnego oświadczenia w urzędzie skarbowym. Takie oświadczenie również należy złożyć najpóźniej w terminie do 20 stycznia.

Pisemne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania ze skali podatkowej

Skala podatkowa jest uznawana za standardową metodę opodatkowania przychodów pochodzących z prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na wybór konkretnej formy opodatkowania, automatycznie jego dochody będą podlegały właśnie tej formie.

Bycie domyślną metodą opodatkowania implikuje również, że w sytuacji, kiedy przedsiębiorca pragnie przejść na opodatkowanie podatkiem liniowym lub w formie ryczałtu, nie jest to traktowane jako rezygnacja ze skali podatkowej.

W takim przypadku przedsiębiorca nie rezygnuje ze skali podatkowej, lecz dokonuje bezpośredniego wyboru nowej metody opodatkowania swoich dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej, na przykład na rok 2024, na podatek liniowy lub ryczałt.

Pisemne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania z podatku liniowego czy z ryczałtu

Podatnik zainteresowany przejściem na opodatkowanie w formie podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego musi zgłosić tę decyzję, składając stosowne oświadczenie (lub korzystając z platformy CEIDG), jeśli pragnie, aby była ona skuteczna w nadchodzącym roku.

Gdy przedsiębiorca w poprzednim roku zdecydował się na opodatkowanie za pomocą ryczałtu lub podatku liniowego, ta decyzja pozostaje aktualna również na następny rok i kolejne lata, do czasu podjęcia świadomej decyzji o zmianie i wybraniu innej formy opodatkowania.

Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się zrezygnować z opodatkowania w formie podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego w kolejnym roku, musi dokonać tego wyboru do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w roku 2024.

Wybór formy opodatkowania a pomoc biura rachunkowego 

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania to decyzja, która powinna być dobrze przemyślana. Warto skonsultować się z profesjonalistą – księgowym lub doradcą podatkowym, który pomoże ocenić, która forma będzie najkorzystniejsza dla Twojej działalności. 

Jeśli zastanawiasz się, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza lub potrzebujesz pomocy w zmianie formy opodatkowania, skontaktuj się z nami. Nasze biuro rachunkowe może również pomóc w przygotowaniu i złożeniu niezbędnych dokumentów, co znacząco ułatwi cały proces.

Zmiana formy opodatkowania to ważny krok dla każdego przedsiębiorcy. Dokonując tej zmiany, musisz mieć na uwadze nie tylko obecne, ale i przyszłe potrzeby swojej firmy. Pamiętaj, że nasze biuro rachunkowe jest do Twojej dyspozycji, gotowe udzielić wsparcia i porad w tej oraz innych kwestiach finansowo-księgowych Twojej działalności.

Najnowsze wpisy